Doorgaan naar artikel

Lees alles over de acties van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in 2019 ten gunste van de Brusselse burgers en werknemers, maar ook van de ondernemingen, verenigingen en besturen die actief zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De hoogtepunten van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in 2019.

6 besturen (01.01.2019 > 31.10.2019)

In november 2019 zien nieuwe besturen het licht naar aanleiding van de reorganisatie van Brussel Gewestelijke Coördinatie: Brussel Synergie, Brussel International, Brussel ICT en Easy en Brussel HR en Facilities.

7 opdrachten

... die betrekking hebben op alle spelers die deelnemen aan het maatschappelijke leven: burgers, werknemers, ondernemingen, verenigingen en administraties.

 1. De economische ontwikkeling en het scheppen van werkgelegenheid bevorderen.
 2. De openbare ruimte inrichten en de uitrustingen voor mobiliteit en onroerend erfgoed beheren.
 3. Zorgen voor een kwaliteitsvolle huisvesting voor iedereen.
 4. De gewestelijke openbare financiën beheren en de controle ervan organiseren.
 5. De plaatselijke besturen organiseren, adviseren, controleren en financieren.
 6. Zorgen voor een doeltreffende vertegenwoordiging van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel bij nationale, Europese en internationale instanties, rekening houdend met de rol van Brussel als hoofdstad van Europa.
 7. De algemene samenhang van onze werking en onze acties verzekeren, de acties van de besturen coördineren en hen bijstaan middels een algemene dienstverlening.

1 Directieraad

De directieraad bestaat uit ambtenaren uit de hoogste rangen van de hiërarchie, nl. de secretaris-generaal, de adjunct-secretaris-generaal en de directeurs-/directrices-generaal.

De directieraad beheert in nauwe samenwerking met de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dossiers die onder zijn bevoegdheid vallen op administratief, technisch en juridisch vlak en legt ze vervolgens ter goedkeuring voor aan de gewestelijke ministers.

Deze is bovendien verantwoordelijk voor de algemene organisatie, en dito beheer en coördinatie, van de opdrachten van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Daarnaast controleert de directieraad de acties die in dat verband door de besturen en de diensten worden gevoerd.

Deze neemt ook beslissingen over het personeel en voert de bevoegdheden uit die hem zijn toegekend door het personeelsstatuut.

Onze teams

1592
personeelsleden
794
vrouwen
798
mannen
43.5
jaar (gemiddelde leeftijd)
1025
occasionele en structurele telewerkers
915
statutairen
677
contractuelen

Verdeling per bestuur

Grafiek : Verdeling per bestuur

 • Brussel Synergie • 127
 • Brussel HR & Facilities • 214
 • Brussel ICT en Easy • 31
 • Brussel International • 65
 • Brussel Economie en Werkgelegenheid • 237
 • Brussel Financiën en Begroting • 132
 • Brussel Huisvesting • 129
 • Brussel Mobiliteit • 530
 • Brussel Plaatselijke Besturen • 106
 •   • 21

Opleidingsniveau

Grafiek : Opleidingsniveau

 • Master • 669
 • Bachelor • 366
 • Hoger secundair • 372
 • Geen diploma vereist • 185

Cijfers op 31.12.2019

Onze begroting

Inkomsten

Grafiek : Inkomsten

 • Gewestelijke belastingen - 1  379  419  000 € • 32.1%
 • Gewestbelastingen - 117  511  000 € • 2.7%
 • Gewestelijke PB + solidariteitsmechanisme - 1  249  646  000 € • 29.2%
 • Correcte financiering Brusselse instellingen - 492  658  000 € • 11.5%
 • Overgedragen bevoegdheden 6e Staatshervorming - 513  292  000 € • 11.9%
 • Agglomeratieontvangsten - 221  710 000 € • 5.2%
 • Andere ontvangsten - 325  561  000 € • 7.6%

Totaal : 4 299 797 000 €

Uitgaven

Grafiek : Uitgaven

 • Beheer van de gewestelijke instellingen - 971  358  000 € • 18.09%
 • Ondersteuning van de plaatselijke besturen - 711  740  000 € • 13.25%
 • Werkgelegenheid en economische ontwikkeling - 1  108  872  000 € • 20.65%
 • ICT en wetenschappelijk onderzoek - 128  158  000 € • 2.39%
 • Mobiliteit en vervoer - 1  300  699  000 € • 24.22%
 • Leefmilieu en openbare netheid - 378  581  000 € • 7.05%
 • Ruimtelijke ordening - 585  492  000 € • 10.90%
 • Schuldenlast - 117  380  000 € • 2.19%
 • Andere - 67  822  000 € • 1.26%

Totaal : 5.370.102.000,00€

144 diensten aangeboden aan andere gewestelijke instellingen via SLA’s (Service Level Agreement).

De overheidsdienst verzekert de opvolging van 29 bilaterale overeenkomsten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en steden, regio's en landen wereldwijd.

Onze waarden

 1. Klantgerichtheid
 2. Uitmuntendheid
 3. Solidariteit
 4. Integriteit
 5. Respect

Hoe worden deze waarden in de praktijk omgezet? Enkele voorbeelden uit 2019:

 • In 2019 organiseerden we een solidariteitsactie ter ondersteuning van de vzw Villa Indigo, een opvanghuis voor zieke kinderen die veel verzorging nodig hebben. Vijftig werknemers maakten desserts en verkochten die in onze kantines. Dat leverde 1.200 euro op voor de vereniging.
 • Met het oog op klantgerichtheid kregen alle personeelsleden van Brussels Huisvesting die wel eens een tekst moeten schrijven voor een intern of extern publiek een opleiding over helder schrijven. De bedoeling is de medewerk(st)ers van het bestuur te leren hoe ze begrijpelijk, aangepast en doeltreffend kunnen communiceren via brieven, formulieren, verslagen, mededelingen aan een team, enz.

Onze inzet voor het milieu

 1. 100% groene energie in onze gebouwen (=2018)
 2. Fotokopieertoestellen en printers die gebruik maken van milieuvriendelijk papier (=2018)
 3. Verbruik van milieuvriendelijk papier: 28,375 ton (-38,24% ten opzichte van 2018)
 4. Een vloot van 67 dienstvoertuigen, waaronder 29 elektrische en 29 hybride voertuigen (=2018)
 5. 12 bestelwagens (=2018)
 6. Gemiddelde Ecoscore: 82 (=2018)
 7. Gemiddelde CO2-uitstoot: 49gr/km (=2018)
 8. 556.845 km afgelegd door de vloot (-14,1% ten opzichte van 2018) waarvan 100.678 km afgelegd met elektrische voertuigen (-7,79% ten opzichte van 2018)
 9. 10 e-bikes + 307 Villo!-kaarten voor dienstverplaatsingen
 10. 88.255 km afgelegd door privévoertuigen voor dienstverplaatsingen (-15,89% ten opzichte van 2018)
 11. 133,45 ton CO2 gecompenseerd, afkomstig van dienstreizen met het vliegtuig
 12. Meer dan 80 deelnemers aan de Middag van de Mobiliteit op 19.09.2019 in het kader van de Week van de Mobiliteit met als thema luchtvervuiling

Onze inzet voor diversiteit in 2019

18 mei 2019: de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel loopt voor de eerste keer mee in de stoet van de Belgian Pride.

De GOB, die elk jaar aanwezig is in het Pride Village met de stand van equal.brussels, wilde in 2019 meedoen aan de Belgian Pride. Waarom? Om te tonen dat de GOB een inclusieve werkgever is die zich inzet voor de gelijkheid tussen al zijn personeelsleden, ook voor LGBTQI+-personen. Om te tonen dat de diensten die we dagelijks aan alle Brusselaars bieden de diversiteit op het vlak van seksuele voorkeur en genderidentiteit respecteren.

Met de geslaagde start van de Ronde van Frankrijk 01 in Brussel, de omvorming van twee premetrostations in het centrum van de stad 02 tot aangename en veilige plekken en door iedereen de kans te bieden zich uit te spreken over het nieuwe Gewestelijk Mobiliteitsplan 03, toonde Brussel Mobiliteit in 2019 dat het de gebruiker centraal stelt in zijn projecten.

01 Grand Départ 2019: Brussel fietshoofdstad

2019 was het jaar van de fiets in Brussel. Niet enkel omdat het Gewest, dankzij de steun van Brussel Mobiliteit, de start van de Ronde van Frankrijk organiseerde, maar ook dankzij de vele initiatieven die werden ontplooid om de Brusselaars in het fietszadel te helpen.

De organisatie van de start van een wielerkoers met de omvang van de Ronde van Frankrijk is geen klein bier. Brussel Mobiliteit, visit.brussels en Brussels Major Events hebben samen vele maanden werk geleverd om deze Grand Départ vanuit Brussel mogelijk te maken.

Een nauwgezette voorbereiding

Brussel Mobiliteit stak heel wat werk in de voorbereiding van het traject van de Ronde. Er werd niet minder dan 20 km wegdek geasfalteerd om het parcours te herstellen of vlak te maken. En dan hebben we het nog niet eens over de coördinatie van de bouwplaatsen die een hindernis zouden kunnen gevormd hebben op het parcours en de opmaak van het mobiliteitsplan. De interventieteams van BM waren ook van wacht tijdens het evenement.

De teams van Brussel Mobiliteit aan het werk

Aangepaste communicatie

Brussel Mobiliteit informeerde het grote publiek over de verkeershinder die de Ronde met zich kon meebrengen en opende een callcenter waar burgers actuele informatie op maat konden verkrijgen in verband met de etappes.

Twee vliegen in één klap

Brussel Mobiliteit profiteerde van dit fietsevenement om Tour Ensemble te organiseren, een sensibiliseringscampagne over het gebruik van de fiets in ons gewest. Wat was de opzet? Stel een zo groot mogelijk team samen, met zowel beginnende als doorgewinterde - maar vooral gemotiveerde - fietsers! Meer dan 5.000 Brusselaars deden mee en toonden zich bereid hun fiets dagelijks te gebruiken.

Iedereen in het zadel

Het Brussels Fietsobservatorium tekent in vergelijking met 2018 voor 2019 een stijging op van 8,9% van het aantal fietsers in het Gewest. Het meest concrete voorbeeld van het belang van kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur: de Franklin Rooseveltlaan. Door de inrichting van een afgescheiden fietspad, werd er in 2019 +68% meer gefietst dan in 2016.

Bovendien werden in 2019 twee grote fietsparkings ingehuldigd in het Gewest, één aan de Beurs met 610 beveiligde parkeerplaatsen en 194 vrij toegankelijke, en een tweede aan De Brouckère met 304 beveiligde parkeerplaatsen.

Bezoek voor meer informatie over het fietsgebruik in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de website www.mobiliteit.brussels.

02 De renovatie van de stations Beurs-Grote Markt en De Brouckère

Twee premetrostations in het centrum (Beurs en De Brouckère) werden grondig gerenoveerd door Brussel Mobiliteit.

Die renovatie ging heel wat verder dan een eenvoudige opfrissing, de ruimtes werden immers volledig herdacht. In de eerste plaats met het oog op een optimale werking van het openbaar vervoer, maar ook om een aangename ruimte voor de reizigers te creëren.

Zo werden het comfort, de toegankelijkheid, de veiligheid en de netheid van de stations verbeterd en werd tegelijk de multimodale visie op stedelijke mobiliteit in de praktijk gebracht. In dat verband kreeg het station Beurs-Grote Markt een fietsparking met meer dan 800 plaatsen, een fietspunt waar je je fiets door ervaren fietsenmakers kan laten herstellen en een DIY bike-wash.

Het nieuwe station Beurs-Grote Markt werd op 7 februari 2019 ingehuldigd na 22 maanden werken. De werken aan het station De Brouckère duurden daarentegen tot de lente 2020.

Situatie voor werken

Situatie na werken

Meer info over de openbaar vervoerinfrastructuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: www.mobiliteit.brussels

03 8.500 personen gaan in op de oproep van Brussel Mobiliteit en nemen deel aan het openbaar onderzoek over het Gewestelijk Mobiliteitsplan

Mobiliteit vormt een belangrijke bekommernis voor alle inwoners van het Gewest. Daarom is Brussel Mobiliteit van start gegaan met een dynamisch en participatief proces over het Gewestelijk Mobiliteitsplan 2020-2030 (Good Move), waaraan iedereen kan meedoen. Het initiatief is een succes, er namen immers 8.500 mensen aan deel.

17.06 – 17.10.2019: Brussel Mobiliteit vraagt de burgers via een openbaar onderzoek om hun mening te geven over de concrete maatregelen van het nieuwe Gewestelijk Mobiliteitsplan Good Move. 8.500 mensen gaven online hun mening.

Het Good Move-plan wil tegen 2030 de leefomgeving van de Brusselaars verbeteren, samen met de demografische en economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het moet ervoor zorgen dat iedereen zich efficiënt kan verplaatsen in een opgewaardeerde omgeving, met gereorganiseerde en autoluwe wijken.

Het plan werd opgesteld na overleg met private en publieke spelers uit de mobiliteitssector, de gemeenten en de politiezones. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering keurde op 5 maart 2020 in tweede lezing de definitieve versie van het plan goed. Hierna zal het worden uitgevoerd.

Meer info over het Gewestelijk Mobiliteitsplan: www.goodmove.brussels

Contacteer ons voor meer informatie

BRUSSEL MOBILITEIT

 • Vooruitgangstraat 80/1
  1035 Brussel
 • 0800 94 001
 • email hidden; JavaScript is required
 • http://mobiliteit.brussels

In 2019 streefde Brussel Financiën en Begroting de ambitie na om uit te groeien tot een referentiepartner in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een vernieuwend expertisecentrum in zijn domein 01. Hoe? Door zijn competenties en instrumenten ter beschikking te stellen aan de regering bij de voorbereiding van de begroting. Door de kabinetten een gids te leveren 02 die hen helpt bij hun budgettaire en boekhoudkundige beheer. En door het ontwikkelen van een simulator voor meerjaarlijkse begrotingsramingen 03.

01 De expertise van Brussel Financiën en Begroting ten dienste van de begroting.

Op 31 oktober 2019 bezorgde de nieuwe regering het Brussels Hoofdstedelijk Parlement haar eerste begroting van deze legislatuur.

De begroting 2020 is het resultaat van een proces waarin Brussel Financiën en Begroting een belangrijke rol speelt, bijvoorbeeld het verschaffen van expertise of door zijn instrumenten ter beschikking te stellen (waaronder Bru-budget, een budgettaire informaticatoepassing).

Het opstellen van een begroting die de begrotingsdiscipline koppelt aan de strategische investeringen zoals bepaald in het regeerakkoord is immers onmogelijk zonder een grondige structurele budgettaire opvolging aan het begin en het einde van deze oefening. Welnu, deze opvolging is een van de opdrachten van Brussel Financiën en Begroting.

Het vormt een belangrijk document omdat het veel meer is dan een eenvoudige raming van de inkomsten en uitgaven. Het vermeldt de kredieten die de regering wenst te gebruiken om haar beleid in het betreffende begrotingsjaar uit te voeren (uitgavenbegroting) maar ook hun financiering (inkomstenbegroting).

Meer info over de opdrachten van Brussel Financiën en Begroting.

02 Een gids om het financiële en budgettaire beheer van de oude en nieuwe regeringsploegen te vergemakkelijken

2019: een jaar van gewestverkiezingen. Een legislatuur loopt ten einde en een nieuwe regeringsploeg gaat aan de slag. In deze context stelt Brussel Financiën en Begroting het Welcome Bye Bye Pack ter beschikking van de kabinetten, een gids voor het financiële en budgettaire beheer aan het begin en het einde van de legislatuur.

Dit document heeft als doel om het budgettaire beheer (het beheer van de uitgaven en van de werkingskosten, de vastleggingen en vereffeningen en de betaling van facturen) te verduidelijken en te vergemakkelijken. De nadruk ligt op de te volgen principes, de elementen waar men rekening mee moet houden en de diensten die Brussel Financiën en Begroting aan de kabinetsleden kan verschaffen.

03 Een simulator voor het opstellen van begrotingsramingen

Brussel Financiën en Begroting werkt sinds het najaar van 2019 aan de uitwerking van een macrobudgettaire simulator. Deze simulator heeft tot doel een referentie-instrument te worden, en zal op termijn meerjaarlijkse begrotingsramingen opleveren voor de gewestelijke entiteit.

De simulator houdt rekening met bepaalde budgettaire trajecten, afhankelijk van verschillende macro-economische factoren en het gevoerde investeringsbeleid.

De projecties die het instrument genereert zijn interessant want:

 • ze stellen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in staat om tegemoet te komen aan de verplichtingen op het gebied van meerjaarlijkse budgettaire reporting aan de Europese instanties
 • ze helpen de regering bij het nemen van beslissingen in het kader van de begrotingsonderhandelingen: een traject dat rekening houdt met de evolutie van de macro-economische parameters, de investeringsplannen en de andere projecten van het Gewest.

Ontdek de andere projecten van Brussel Financiën en Begroting op www.financiën-begroting.brussels

Contacteer ons voor meer informatie

BRUSSEL FINANCIËN EN BEGROTING

 • Vooruitgangstraat 80/1
  1035 Brussel
 • +32 (0)2 204 21 11
 • email hidden; JavaScript is required
 • http://financien-begroting.brussels/

De grote acties van Brussel Plaatselijke Besturen in 2019 vormen een mooie illustratie van de verbindende rol die dit bestuur speelt tussen het Gewest en de Brusselse plaatselijke besturen (gemeenten, OCMW's, intercommunales, politiezones...). BPB werkte aan een wijziging van de organieke wet op de OCMW's 01 met het oog op een goed bestuur van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Het bestuur onderzocht de evolutie van de gemeentelijke fiscaliteit 02 en stelde een stand van zaken op over de tewerkstelling van personen met een handicap 03 in de plaatselijke besturen om op dat vlak verbeteringen te kunnen voorstellen.

01 Nieuwe wetgeving voor een beter bestuur bij de OCMW's

Op 1 juni 2019 trad een belangrijke ordonnantie in werking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze wettekst wijzigt de organieke wet op de OCMW's van 1976 ten gronde en stelt Brussel Plaatselijke Besturen in staat om vooruitgang te boeken op het vlak van een goed bestuur op gemeentelijk niveau.

Deze ordonnantie verzekert een optimale werking van de OCMW's, die in onze samenleving een essentiële rol vervullen op het gebied van sociale steun. Hoe? Door acties te ondernemen in vier domeinen:

 1. Het systeem van toezicht en het bestuursmodel werden vereenvoudigd en zijn voortaan gebaseerd op het model van het controlesysteem dat van toepassing is op de gemeenten en andere plaatselijke besturen.
 2. Interne controle: de tekst bepaalt een systeem voor interne controle.
 3. OCMW-personeel: de ordonnantie moderniseert het personeelsbeheer met het oog op een betere efficiëntie van de teams.
 4. Werking van het OCMW en bepalingen over de verkiezing van raadsleden.

Bovendien heeft Brussel Plaatselijke Besturen er samen met verschillende actoren (het verenigd college, het kabinet van de minister-president, de vertegenwoordigers van de OCMW's) voor gezorgd dat de ordonnantie beantwoordt aan de behoeften van de actoren op het terrein.

Meer info over de organieke wet op de OCMW's vind je op http://plaatselijke-besturen.brussels

02 De gemeentelijke fiscaliteit in de kijker

Hoe zijn de gemeentelijke fiscale ontvangsten de afgelopen tien jaar geëvolueerd? Hoe zit het met de verdeling van de bedrijfsbelastingen? Wat is het aandeel van de fiscale ontvangsten ten opzichte van de totale ontvangsten? Brussel Plaatselijke Besturen beantwoordt al deze vragen en wijdt een nummer van zijn Focus aan de evolutie van de gemeentelijke fiscaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het derde nummer van de Focus - de publicatie van Brussel Plaatselijke Besturen waarin onderwerpen van algemeen belang voor de Brusselse plaatselijke besturen aan bod komen - buigt zich over de gemeentelijke fiscaliteit. De Focus nr. 3, die in 2019 uitkwam, maakt de balans op van de staat van de fiscaliteit van de Brusselse gemeenten in de periode 2008-2018, en legt zo de belangrijkste trends bloot inzake de impact van de belastingreglementen, de retributiereglementen en de opcentiemen op de lokale economie en de ondernemingen.

Het eerste deel van de publicatie bevat de belangrijkste begrippen om gemeentelijke fiscaliteit en de elementen waaruit het bestaat te kunnen begrijpen. Het tweede deel bevat een analyse van de evolutie van de gemeentelijke inkomsten in verband met de fiscaliteit. Deze Focus sluit af met een analyse van de impact van deze fiscaliteit op de ondernemingen en een vergelijkende analyse met betrekking tot dit punt van de situatie in de verschillende gemeenten.

Je kan alle uitgaven van de Focus vinden op de website van Brussel Plaatselijke Besturen: http://plaatselijke-besturen.brussels/nl/documentatie

03 Een verslag over de tewerkstelling van personen met een handicap in de Brusselse gemeenten

Brussel Plaatselijke Besturen stelde aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zijn verslag voor over de tewerkstelling van personen met een handicap in de Brusselse gemeenten.

De plaatselijke besturen moeten immers per schijf van twintig voltijds equivalenten in de personeelsformatie minstens één persoon met een handicap halftijds in dienst nemen. Dit percentage kan voor de helft worden bereikt via een beroep op contracten voor werken, leveringen en diensten afgesloten met maatwerkbedrijven. Dit moet gebeuren in overeenstemming met de ordonnantie die door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement op 2 februari 2017 werd aangenomen.

Om na te gaan in welke mate de Brusselse gemeenten deze verplichting nakomen, heeft Brussel Plaatselijke Besturen elke gemeente bevraagd over het percentage personeelsleden met een handicap dat ze tewerkstelt en over de maatregelen die ze neemt om deze personeelsleden aan te werven en te integreren. De resultaten van deze enquête werden vervolgens geanalyseerd en besproken door Brussel Plaatselijke Besturen.

Het verslag bevat ook een reeks aanbevelingen om de situatie te verbeteren en de besturen in staat te stellen om hun verplichtingen na te leven.

Een volgende stand van zaken over deze kwestie is reeds gepland voor 2021.

Lees het verslag over de tewerkstelling van personen met een handicap bij de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Lees alles over de manier waarop Brussel Plaatselijke Besturen de gemeenten ondersteunt bij de invoering van maatregelen ten gunste van de emancipatie en het volwaardige burgerschap van personen met een handicap op http://plaatselijke-besturen.brussels/nl/themas/gelijke-kansen/handistreaming?set_language=nl

Contacteer ons voor meer informatie

BRUSSEL PLAATSELIJKE BESTUREN

 • Kruidtuinlaan 20
  1035 Brussel
 • +32 (0)2 800 30 43
 • email hidden; JavaScript is required
 • http://plaatselijke-besturen.brussels/

Brussel Economie en Werkgelegenheid ondersteunt ondernemers door zo sterk mogelijk aansluiting te vinden bij hun leefwereld en programma's voor economische ontwikkeling op te zetten die beantwoorden aan hun specifieke behoeften. In 2019 lanceerde het bestuur bijvoorbeeld een website waar ondernemers premies kunnen aanvragen: MijnBEW 01. BEW deed ook een projectoproep om de kringloopeconomie te ondersteunen 02 en werkte aan de erkenning van sociale ondernemingen 03.

01 Vraag je premie online aan!

Via MijnBEW kunnen Brusselse kmo's voortaan online premies aanvragen en de status van hun dossier raadplegen. Weer een nieuwe dienst die Brussel Economie en Werkgelegenheid aanbiedt om het leven van ondernemers te vergemakkelijken.

Brussel Economie en Werkgelegenheid ontwikkelde begin 2019 een elektronisch loket waar kmo's uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een aanvraagdossier voor premies online kunnen indienen en opvolgen. Het kindje kreeg de naam MijnBEW.

Deze website vereenvoudigt de administratieve verwerking van premieaanvragen op meerdere vlakken, niet enkel voor het bestuur, maar ook voor de ondernemingen.

Naast de website zelf richtte Brussel Economie en Werkgelegenheid een helpdesk op waar ondernemers terecht kunnen als ze problemen ondervinden met hun account. De helpdesk is bereikbaar via e-mail en per telefoon.

Nog niet alle premies van Brussel Economie en Werkgelegenheid zijn beschikbaar via mijnBEW. Het bestuur zal het aanbod verder uitbreiden, en geeft daarbij voorrang aan de meest gevraagde premies.

MijnBEW

Premie-aanvragen - MijnBEW / Vragen aan de helpdesk - MijnBEW

Grafiek : Premie-aanvragen - MijnBEW / Vragen aan de helpdesk - MijnBEW

JanuariFebruariMaartAprilMeiJuniJuliAugustusSeptemberOktoberNovemberDecember
Premie-aanvragen - MijnBEW110135203337363331350350390443472358
Vragen aan de helpdesk - MijnBEW475874526039183156424620

Gebruikersfeedback:

72,2% van de respondenten beoordeelt het proces voor het indienen van het formulier als 'goed' of 'zeer goed'.
"Het is een waar genoegen een dossier zo makkelijk te kunnen indienen en vooral het te kunnen opvolgen!"
"Gefeliciteerd, de procedure zit goed in elkaar, is duidelijk en de website is functioneel."
"Super, een digitaal formulier!"

Maak een account aan op de MijnBEW-website www.mijnbew.brussels

02 be circular: een gewestelijk programma ter ondersteuning van de kringloopeconomie

Opdelven - produceren - consumeren - weggooien. Dat lineaire economische model is achterhaald. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wenst zich te richten op een kringloopeconomie die streeft naar terugwinnen - produceren - consumeren - hergebruiken. Maar hoe kunnen we de gewestelijke actoren aanmoedigen over te stappen naar dit economische model? Hoe kunnen we hen helpen innoveren op dit vlak?

Sinds 2016 geeft de projectoproep be circular financiële ondersteuning aan Brusselse ondernemingen, maar ook aan zelfstandigen en vzw's die een duurzame en op de kringloopeconomie gerichte core business creëren - of die daarnaar streven.

Deze projectoproep wordt gecoördineerd door Brussel Economie en Werkgelegenheid, Brussel Leefmilieu en hub.brussels, en beschikt over een jaarlijks budget van 1,5 miljoen euro rechtstreekse steun.

Bovenop financiële steun kunnen de winnaars ook rekenen op alle gewestelijke diensten voor de ondersteuning van ondernemingen. De gekozen projecten worden ook onder de aandacht gebracht tijdens seminars of via communicatieacties.

De projectoproep 2019 werd 28 februari gelanceerd op een feestelijke avond. Tijdens dit event werden ook enkele projecten van de lichting 2018 in de kijker geplaatst. Onder meer: Humus Pro, een project voor de herwaardering van groenafval, Hytchers, een ecologische en collaboratieve pakjesleveringsdienst of de opgeknapte laptops van Oxfam Solidariteit.

Lees meer over de wijze waarop Brussel Economie en Werkgelegenheid de kringloopeconomie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stimuleert op http://werk-economie-emploi.brussels/fr/be-circular-2019

03 De erkenning als sociale onderneming: voordelen voor bedrijven

De maatregelen waarin de nieuwe regelgeving van 2018 betreffende de steun aan het sociale ondernemerschap voorziet, traden begin 2019 in werking. Concreet bieden deze maatregelen ondernemingen de mogelijkheid om te worden erkend als sociale onderneming, waardoor ze recht hebben op specifieke voordelen:

 1. Mogelijkheid om deel te nemen aan een projectoproep voor het ontwikkelen van innoverende initiatieven.
 2. Naargelang het geval:

Wat is een sociale onderneming?

Een sociale onderneming is een onderneming met een economisch project die een sociaal oogmerk heeft en die in zijn werking een democratisch bestuur nastreeft.

Alles over de steun aan de sociale economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lees je op http://werk-economie-emploi.brussels/nl/sociale-onderneming

Contacteer ons voor meer informatie

BRUSSEL ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID

 • Kruidtuinlaan 20
  1035 Brussel
 • +32 (0)2 800 34 52
 • email hidden; JavaScript is required
 • http://werk-economie-emploi.brussels/nl_BE/

Brussel Huisvesting heeft als opdracht te zorgen voor kwaliteitsvolle huisvesting voor iedereen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daartoe werkte het bestuur in 2019 aan CALICO, een intergenerationeel samenhuisproject 01, en boog het zich over het fenomeen discriminatie op de huurmarkt 02. BH nam ook de tijd om de 15e verjaardag te vieren van twee essentiële instrumenten voor de uitoefening van zijn opdrachten 03, namelijk de Brusselse Huisvestingscode en de Huisvestingsinspectie.

01 Een samenhuisproject verrijst in Vorst

Brussel Huisvesting nam het initiatief voor een nieuw soort samenhuisproject, namelijk CALICO, wat staat voor CAre and LIving in COmmunity.

CALICO behelst de bouw en de terbeschikkingstelling van 34 woningen in de Deltastraat in Vorst. Dit gebouw zal een soort van experimenteel en innoverend samenhuisproject herbergen. In het project staan de sociale en generationele mix, de band met de wijk, solidariteit tussen de bewoners en bijzondere aandacht voor de behoeften van iedereen in de verschillende leeftijdsfases waarin ze zich bevinden centraal. Bovendien is het hele project doordrongen van een gendervriendelijke benadering.

Concreet houdt dat in dat bijvoorbeeld de leeftijd van de huurders een criterium zal vormen bij de toekenning van sommige woningen of het kan betekenen dat een geboortehuis naast een sterfhuis kan bestaan, waar personen die dat wensen kunnen bevallen of kunnen sterven in een vertrouwde omgeving, omgeven door hun naasten.

De werken gingen op 27 april 2019 van start en zouden eind 2020 moeten afgerond zijn. De eerste verhuizingen staan gepland in het voorjaar van 2021.

Dit project wordt gesubsidieerd door de Europese Unie (in het kader van het initiatief Urban Innovative Actions). Het wordt gedragen door Brussel Huisvesting, samen met Community Land Trust Brussel (CLTB) en zes andere partners uit de overheids-, privé- en verenigingssector.

02 Hoe kan men discriminatie op de huurmarkt doeltreffend bestrijden?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil de discriminatie op de huurmarkt actief bestrijden. Na twee grote enquêtes in 2017 om het fenomeen in kaart te brengen, nam Brussel Huisvesting het jaar daarop de volgende maatregelen: een opleiding van de vastgoedagenten, een sensibiliseringscampagne en een uitbreiding van het wettelijke toepassingsveld van de gelijke behandeling naar de privésector via de regionalisering van de huurovereenkomst.

Continue opleiding van vastgoedagenten

In het voorjaar van 2019 werd een tweede reeks opleidingen georganiseerd. Het doel? De professionals uit de sector aanmoedigen om te zorgen voor een gelijke behandeling bij de toegang tot huisvesting en hen te leren hoe ze de antidiscriminatiewetgeving kunnen naleven zonder hun klanten te verliezen.

Een nieuwe enquête

Er werden 5.509 nieuwe correspondentietesten uitgevoerd om de impact van de reeds gevoerde acties te meten. Er werden vier discriminatiecriteria getest: etnische oorsprong, inkomstenbron, gezinssamenstelling (ook per gender) en mentale handicap.

De studie toonde aan dat discriminatie op de Brusselse huurmarkt nog steeds in sterke mate aanwezig was en dat het belangrijk is te blijven optreden om deze situatie te veranderen.

De nettopercentages discriminatie tijdens de testfase 2019 bedroegen:

 • voor etnische oorsprong 20% (956 testen);
 • voor de inkomstenbron 23% (369 testen);
 • voor mentale handicap 29% (871 testen);
 • voor gezinssamenstelling was het resultaat niet significant (tussen 255 en 307 testen per vergelijking tussen profielen).

Wetgeving voor een doeltreffendere bestrijding van discriminatie

Met de inwerkingtreding van de door Brussel Huisvesting voorgestelde ordonnantie beschikt het Gewest sinds 1 september 2019 over een nieuwe hefboom in de strijd tegen discriminatie. Dankzij deze nieuwe wet kan het personeel van de gewestelijke inspectie voortaan testen organiseren naar aanleiding van een klacht. Als de discriminatie bewezen wordt dan kunnen er sancties worden opgelegd tot 6.200 euro.

Interview met Pieter-Paul Verhaeghe. Professor en socioloog. Brussels Centre for Urban Studies.

Slachtoffers van discriminatie hebben het heel moeilijk om discriminatie eigenlijk aan te tonen en daarom dat we eigenlijk met de praktijktesten discriminatie objectief onderzocht hebben.

Bij praktijktesten ga je twee gelijkaardige kandidaat- huurders laten appliqueren voor een bestaande advertentie op Zimmo- of Immoweb en ze verschillen nauwelijks van elkaar behalve op basis van discriminatiegrond.

Bijvoorbeeld de ene heeft een Noord-Afrikaanse naam en de andere heeft een Belgisch klinkende naam. Nadien kijk je of ze al dan niet verschillend behandeld zijn maar je kan dit ook doen voor handicap, inkomensbron of gezinssamenstelling.

We spreken van ongelijke behandeling dus van discriminatie op de woningmarkt van waar bijvoorbeeld de ene een plaatsbezoek krijgt en de andere niet.

We hebben meer dan 5.500 van dergelijke praktijktesten gedaan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en uit de resultaten blijkt dat kandidaat-huurders van Noord-Afrikaanse origine in 20% van de gevallen gediscrimineerd worden.

Kandidaat-huurders met een mentale handicap die worden gediscrimineerd in 29% van de gevallen.

Dus wanneer de vader of moeder voor hen appliqueerde dan werden die minder uitgenodigd en kandidaat-huurders met een werkloosheidsuitkering die werden gediscrimineerd of uitgesloten toch minstens in 23% van de gevallen.

Wanneer we naar de invloed van de gezinssamenstelling kijken dan zien we dat er een groot verschil is naargelang de etnische origine.

Bij kandidaat-huurders van Belgische origine maakt het nauwelijks een verschil uit of je getrouwd bent of single bent, kinderen hebt of geen kinderen hebt. Ze worden allemaal even vaak uitgenodigd om de woning te bezoeken.

Wanneer we dan kijken naar kandidaat-huurders van Noord-Afrikaanse origine, dan zien we voornamelijk dat alleenstaande mannen het zeer moeilijk hebben om een woning te vinden. Wanneer zij eigenlijk aangeven dat ze getrouwd zijn, dus samenwonen met een vrouw of kinderen hebben, worden die veel minder gediscrimineerd.

Dus de alleenstaande mannen eigenlijk zonder kinderen hebben het moeilijkst op de woningmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wanneer we deze cijfers eigenlijk vergelijken met de normmeting van 2017, dan zien we dat er geen daling is op de woningmarkt in Brussel. De discriminatie blijft even hoog.

Eind 2018 heeft de Brusselse regering een ordonnantie gestemd waardoor de inspecteurs van Brussel Huisvesting in staat zijn om praktijktesten zelf uit te voeren op de woningmarkt.

Op die manier gaan we makelaars blijvend gecontroleerd worden en is er ook een stok achter de deur. Ze kunnen beboet worden indien ze blijven discrimineren en dat is wel een goede zaak want discriminatie mag niet straffeloos blijven.

03 Colloquium - 15 jaar Brusselse Huisvestingscode

Op 1 juli 2004 traden de eerste artikelen van de nieuwe Brusselse Huisvestingscode in werking. Op diezelfde dag startte de Gewestelijke Huisvestingsinspectie zijn werkzaamheden.

Brussel Huisvesting organiseerde op 24 september 2019 ter gelegenheid van de 15e verjaardag van de Huisvestingscode een colloquium voor alle gewestelijke actoren die bij huisvesting betrokken zijn.

Het event bood een algemeen overzicht van de uitdagingen van de Brusselse huurmarkt, met bijzondere aandacht voor de naleving van de veiligheids-, hygiëne- en uitrustingsnormen. De Huisvestingscode en de Huisvestingsinspectie werden eveneens gevierd. Zij vormen twee handen op één buik, ze streven immers beide de gewestelijke doelstelling na om iedereen toegang te geven tot een degelijke huisvesting.

Twee complementaire instrumenten met eenzelfde doel: een waardige woning voor iedereen.

De Brusselse Huisvestingscode legde voor de eerste keer de regels van het private én openbare huurwoningbestand vast. De doelstellingen van deze tekst met 266 artikelen zijn duidelijk, namelijk het recht op een degelijke huisvesting voor iedereen concretiseren, de kwaliteit van het Brusselse huurwoningbestand verbeteren om zodoende de woningen die niet voldoen aan de menselijke waardigheid van de huurmarkt te verwijderen.

Bij de invoering van de Brusselse Huisvestingscode werd er ook voorzien in een sterke arm: de Gewestelijke Huisvestingsinspectie. Die laatste controleert de staat van een huurwoning op basis van de vereisten inzake veiligheid, hygiëne en uitrusting. Het is ook de bedoeling de verhuurders aan te zetten tot het renoveren van deze woningen en ze weer in orde te brengen.

Het is boeiend dat gezondheidsnormen voortdurend evolueren.

Vandaag hebben we te maken met een drieledige uitdaging.

Ten eerste de energienormen: we mogen de hoop laten varen onze internationale doelstellingen te halen, indien we op vlak van conformiteit de energienormen niet bijstellen.

Momenteel is het nog niet aan de orde, maar morgen zou dakisolatie wel eens verplicht kunnen zijn.

Met als gevolg dat het risico verhoogt dat meer woningen niet langer in aanmerking komen voor verhuur.

Het komt er dus op aan een goed evenwicht te vinden.

De tweede uitdaging is die van de woningen die ietwat buiten de norm vallen.

Vandaag zien we joerten, caravans, tipi's, tiny houses, enz. in ons straatbeeld opduiken.

Dit zijn allemaal woonvormen die niet binnen de canon van de gezondheidsnormen vallen, alleen al omdat ze niet voldoen aan de vereisten inzake natuurlijke verlichting of oppervlakte.

Moeten we deze vormen van wonen verwerpen? Dat denk ik niet...

De uitdaging bestaat erin tot een nieuwe interpretatie van de normen te komen waarbij absoluut onvervangbare verworvenheden zoals gezondheidsnormen niet worden tenietgedaan.

De kern moet dus behouden blijven, maar die moet ook flexibiliteit toelaten voor bepaalde woonvormen die buiten de norm vallen.

De derde uitdaging heeft betrekking op de vermenigvuldiging van het aantal personen in Brussel die tijdelijk leegstaande gebouwen bezetten.

Vallen ze onder de gezondheidsnormen?

Nee, omdat het hier in de strikte zin van het woord niet om huren gaat.

Toch mogen ze zich niet volledig aan het recht onttrokken.

Voor deze mensen moeten er dus aangepaste en specifieke regels voorzien worden.

De uitdaging voor de toekomst is om de huisvestingscode afdwingbaar te maken in de praktijk.

Dit betekent dat er voldoende alternatieven moeten zijn voor de woning die gebrekkig is en die niet voldoet aan de normen.

Het heef geen zin om nog sancties en normen toe te voegen.

Wat nu belangrijk is, is ervoor te zorgen dat de woningmarkt uitbreidt en dat er voldoende aanbod is aan betaalbare woningen.

Bij een probleem kunnen de huurders zich wenden tot de rechtbank, maar kunnen ook verhuizen.

Dat is belangrijk want nu zijn huurders bang en nemen ze geen initiatief uit angst om hun woning te verliezen aangezien er veel te weinig zijn.

Dan nu de toekomstige uitdagingen...

Wel, het publiek beheersrecht.

Dit staat immers in de Algemene Beleidsverklaring van de nieuwe Regering.

Dit werd niet meer uitgevoerd sinds vijftien jaar en vormt nu zeker een uitdaging voor morgen. Er zijn namelijk heel wat leegstaande woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, terwijl we zeggen dat er een huisvestingscrisis is... Zoek de fout !

Misschien moeten we zorgen voor een betere financiering van de openbare vastgoedoperatoren, zodat ze minder terughoudend zijn of angst hebben om zich hiervoor in te zetten.

Leegstaande woningen terugvorderen die niemand interesseren en in geen enkel opzicht productief zijn, om er daarna woningzoekenden in huisvesten, lijkt me wel degelijk een taak voor de overheid.Lees meer over de Huisvestingscode in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op https://huisvesting.brussels/nl/wie-doet-wat/de-brusselse-huisvestingscode?set_language=nl

Contacteer ons voor meer informatie

BRUSSEL HUISVESTING

 • Vooruitgangstraat 80/1
  1035 Brussel
 • +32 (0)2 204 21 11
 • email hidden; JavaScript is required
 • https://huisvesting.brussels/

Brussel Gewestelijke Coördinatie omvat alle diensten van algemeen belang van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. De verhuizing naar de Silver Tower 01 die gepland is voor eind 2020 heeft de teams van BGC vanzelfsprekend bezig gehouden in het afgelopen jaar. Dit grootschalige project wil enerzijds zorgen voor een betere werkomgeving voor het personeel van de overheidsdienst en anderzijds voor een betere dienstverlening aan de burgers, ondernemingen en Brusselse partners. Terwijl we nog even zullen moeten wachten voor we ons nieuwe gebouw kunnen ontdekken, hebben andere acties van Brussel Gewestelijke Coördinatie een meer directe impact op het dagelijkse leven van de Brusselaars en de ondernemingen op het gewestelijke grondgebied. De inhuldiging van het stedelijk economisch activiteitencentrum BE-HERE 02 in Laken en het Once Only-project 03, gebaseerd op het principe van eenmalige gegevensverzameling, vormen daar twee voorbeelden van.

01 De verhuizing van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel: meer dan een adreswijziging

Bijna 1.700 ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, die nu nog verspreid zijn over twee hoofdgebouwen, zullen in het najaar 2020 in één enkel gebouw (de Silver Tower) worden ondergebracht. Brussel Gewestelijke Coördinatie coördineert dit verhuisproject, dat de naam be connected kreeg. Het omvat eveneens de invoering van nieuwe werkwijzen voor de personeelsleden van de overheidsdienst en het plaatst de mens (burger én personeelslid) centraal. 71 personeelsleden maakten deel uit van het be connected-projectteam (6 projectleiders en 65 projectassistenten). 53 projecten zijn gerelateerd aan de verhuizing. Ontdek de verschillende facetten van be connected, dat de onderlinge banden tussen de verschillende teams van de overheidsdienst wil versterken, maar ook die met het publiek en hun omgeving.

Een plek waar de burger welkom is

Het gebouw is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en zal een gecentraliseerd onthaalpunt vormen voor alle besturen.

Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de gebruikers, met name dankzij moderne, aangename en toegankelijke loketten. Er staan ook allerlei innovaties op het programma om de gebruikerservaring te verbeteren.

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit zal er ook zijn intrek nemen.

Een beeld in 3D-beeld van de Silver Tower, de toekomstige zetel van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

De personeelsleden van de overheidsdienst zullen eind 2020 verhuizen naar de Silver Tower in het centrum van de hoofdstad (Sint-Lazarusplein).

Een in de wijk verankerd gebouw

De eerste stap in de gedaanteverwisseling van de Sint-Lazarus-wijk was het sluiten van een stadsvernieuwingscontract dat voorziet in een herinrichting van de openbare ruimte, aanplantingen, de renovatie van gebouwen en de herbestemming van ongebruikte ruimtes.

Het toekomstige gebouw van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel sluit perfect bij deze opleving aan en draagt eraan bij.

Een comfortabele, efficiënte en duurzame werkomgeving voor het personeel

Het gekozen gebouw beantwoordt aan alle technische bijzonderheden en comfortnormen, zodat al onze personeelsleden in een aangename en efficiënte werkomgeving terecht komen. Er wordt gezorgd voor geluidsisolatie en een natuurlijke lichtinval.

De Silver Tower werd ontworpen volgens de principes van duurzame investeringen.

Naast de opvolging van de aspecten in verband met het gebouw zelf ontwikkelt onze Eco-Mobility Manager, met het oog op de inrichting van de Silver Tower, projecten gericht op een kleinere ecologische voetafdruk van de overheidsdienst, via de promotie van zachte mobiliteit voor de verplaatsingen van medewerkers en bezoekers, de vermindering van het gasverbruik en de afvalberg.

Een comfortabele, efficiënte en duurzame werkomgeving voor het personeel

Nieuwe werkwijzen voor de teams

Het be connected-project vormt een mooie gelegenheid om NWoW te ondersteunen en uit te breiden.

NWoW is de afkorting van New Ways of Working, ook wel “het Nieuwe Werken” genoemd.

Deze nieuwe werkwijzen bevorderen en vergemakkelijken de samenwerking en responsabiliseren tegelijk onze medewerkers. NWoW stuurt ook aan op flexibiliteit en mobiliteit, en probeert zo veel mogelijk profijt te trekken uit de nieuwe technologieën. Het biedt ook kansen op een nieuw evenwicht tussen privéleven en werk.

Het resultaat? Meer zelfstandigheid, een klimaat van vertrouwen en een feedbackcultuur die maken dat onze organisatie kwaliteitsvollere en meer klantgerichte diensten kan leveren.

Bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel vertaalt NWOW zich onder meer in de mogelijkheid om te telewerken, het management via doelstellingen, dat zelfstandigheid en responsabilisering bevordert, en een proefproject voor optioneel prikken op vrijwillige basis.

Het gebruik van instrumenten zoals Office 365 voor een optimale samenwerking en de mogelijkheid om zijn werkpost te kiezen afhankelijk van de activiteit - activity based working - zullen na de verhuizing naar de Silver Tower ook deel uitmaken van de nieuwe werkorganisatie.

Een telewerker van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel die thuis aan het werk is

Een hightech overheidsdienst

Be connected wil het personeel ook spitstechnologie ter beschikking stellen zodat het zijn werk in de best mogelijke omstandigheden kan uitvoeren en op termijn een kwaliteitsvollere dienstverlening kan bieden aan de burgers, ondernemingen en institutionele partners. Zo zullen de medewerkers kunnen gebruikmaken van een verbeterde online dienstencatalogus, gekoppeld aan een spiksplinternieuwe fysieke desk voor bepaalde interventies zoals IT-herstellingen, telefonielevering, enzovoort.

02 BE-HERE, een nieuw stedelijk economisch activiteitencentrum in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Met de herwaardering van het Byrrh-gebouw tot een nieuw stedelijk economisch activiteitencentrum maakt de EFRO-programmering - die gecoördineerd wordt door Brussel Gewestelijke Coördinatie - haar doelstelling van stedelijke vernieuwing opnieuw waar, en hanteert daarbij sterke normen zoals de sociaaleconomische inschakeling, duurzaamheid, respect voor ethische en burgerlijke waarden.

 1. Voorjaar 2019: de oude Byrrh-site in Laken werd omgevormd tot een nieuwe ruimte (BE-HERE) die openstaat voor de wijk.
 2. BE-HERE biedt 9.000 m² infrastructuur bestemd voor nieuwe ondernemingen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wenst zo de ontwikkeling van nieuwe jobs aan te moedigen (voornamelijk voor laaggeschoolden), de kringloopeconomie te bevorderen en duurzame voeding onder de aandacht te brengen.
 3. BE-HERE biedt semi-industriële ruimtes, productieruimtes, verkoopruimtes, maar ook kantoren, met gemeenschappelijke functionele infrastructuur. De ondernemingen die er een activiteit willen ontplooien moeten een band met de kringloopeconomie en duurzame voeding kunnen aantonen.
 4. Meerdere partners namen deel aan de oprichting van dit centrum: Citydev, Finance.brussels, Hub.Brussels, Actiris, Greenbizz en het OCMW van de Stad Brussel.
 5. De ruimte staat open voor de buurt en trekt zowel wijkbewoners als nieuwsgierigen aan die gezonde voeding en aangename ruimten appreciëren.

Renovatiebudget: 20 miljoen euro

Financiering:

 • 27% door EFRO (programmering 2007-2013)
 • 22% door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Monumenten en Landschappen van urban.brussels)
 • 51% door het OCMW van de Stad Brussel (eigenaar van de ruimtes)

Meer info over BE-HERE: www.be-here.be

03 Er was eens... Once Only, het principe van de eenmalige gegevensinzameling

Dankzij authentieke bronnen, dat zijn specifieke gegevensbanken, kunnen overheden informatie verkrijgen of controleren. Burgers en ondernemingen moeten zodoende niet langer onnodig worden bevraagd bij administratieve procedures. Dat is het Once Only-principe.

Te vaak moeten burgers of ondernemingen in het kader van een administratieve procedure documenten of informatie leveren die een bestuur al heeft verzameld of die ze rechtstreeks bij een andere overheidsdienst zou kunnen verkrijgen. Dit vertraagt de procedure, zorgt voor een administratieve last en is vooral frustrerend voor de gebruiker. Het Once Only-principe of het principe van de eenmalige gegevensinzameling wil een einde stellen aan deze praktijk.

Hoe? Door ervoor te zorgen dat overheidsorganisaties bepaalde informatie kunnen opzoeken in authentieke bronnen in plaats van ze aan de gebruiker te vragen.

Authentieke bronnen zijn gegevensbanken waaruit besturen, op een beveiligde manier en met inachtneming van de AVG, informatie kunnen halen, zoals een gezinssamenstelling, een aanslagbiljet, een sociaal attest, enzovoort. Het rijksregister en de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn twee voorbeelden van authentieke bronnen.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil de procedures voor de burgers en ondernemingen vereenvoudigen en omarmt daarom de invoering van het Once Only-principe op zijn grondgebied. Zo kreeg Brussel Gewestelijke Coördinatie de opdracht een werkgroep met vertegenwoordigers van de gewestelijke besturen samen te stellen en te coördineren.

Die zal in een eerste fase een grondige analyse uitvoeren van de procedures en formulieren die momenteel in gebruik zijn. In een tweede fase zal de groep een actieplan voorstellen dat de vereiste technische en regelgevende aanpassingen omvat met het oog op de toepassing van het Once Only-principe in het Gewest.

Ben je geïnteresseerd in de eenmalige gegevensinzameling en administratieve vereenvoudiging? Neem dan een kijkje op http://easy.brussels

Contacteer ons voor meer informatie

BRUSSEL GEWESTELIJKE COÖRDINATIE

 • Kruidtuinlaan 20
  1035 Brussel
 • +32 (0)2 204 21 11
 • email hidden; JavaScript is required
 • https://overheidsdienst.brussels/

Digitale transformatie

De verhuizing van de overheidsdienst zet een turbo op de dematerialisering van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Het uiteindelijke doel is de (quasi) volledige digitalisering van de organisatie.

Om deze digitale transformatie tot een goed einde te brengen, voert een werkgroep een actieplan in drie fasen uit dat achtereenvolgens ingrijpt op het sorteren, het scannen, de flows en processen, het ad hoc ter beschikking stellen van tools en de begeleiding bij verandering.

Brussel Gewestelijke Coördinatie

Elektronische teller en nieuwe site

Brussel Economie en Werkgelegenheid blijft zich inspannen om de toegang tot zijn diensten te verbeteren. Het voorziet daartoe in een nieuwe ontwikkeling van het elektronische loket MijnBEW en een volledig nieuwe website.

Brussel Economie en Werkgelegenheid

Budget voor burgers

Brussel Financiën en Begroting werkt aan de invoering van spending reviews (uitgavenonderzoeken) om de kwaliteit van de overheidsfinanciën te verbeteren.

BFB wil de burgers beter informeren over de begroting en dus ontwikkelt het eveneens een project genaamd 'Een begroting voor Iedereen', dat in 2020 van start gaat.

Brussel Financiën en Begroting

Huisvestingsdiscriminatie

In het kader van de observatiecentra van de huurprijzen en van de verkoop heeft Brussel Huisvesting twee grote studies opgezet. Deze voor het gewestelijke huisvestingsbeleid belangrijke onderzoeken moeten respectievelijk nagaan wat de huurprijzen op jaarbasis op de private huurmarkt zijn en wat de verkoopprijzen op tweejaarlijkse basis op de koopmarkt zijn.

Het bestuur bereidt ook een grote communicatiecampagne voor over discriminatie bij huisvesting. Die zal zich richten tot vastgoedmakelaars, maar eveneens tot de inwoners van het Gewest.

Brussel Huisvesting

Mobiliteitscentrum Brussel

Brussel Mobiliteit coördineert de operationalisering van Good Move, het nieuwe Gewestelijk Mobiliteitsplan.

De verschillende dispatchings van de MIVB en het controlecentrum van Brussel Mobiliteit zullen geleidelijk worden ondergebracht in een gemeenschappelijk gebouw en samensmelten tot het Gewestelijke geïntegreerde mobiliteitscentrum Brussels Mobility Center.

Brussel Mobiliteit

Governance hervorming

De teams van Brussel Plaatselijke Besturen zullen zich bezighouden met de hervorming van het lokale bestuur die eind 2019 van start ging. Deze hervorming omvat meerdere krachtlijnen, namelijk de integrale decumul van een lokaal uitvoerend mandaat en een parlementair mandaat, een vermindering van het aantal schepenen, een opwaardering van het statuut van burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters alsook een opwaardering van de rollen van gemeenteraadsleden en de raadsleden voor maatschappelijk welzijn.

Brussel Plaatselijke Besturen

Woordje van de Secretaris-generaal

Beste lezers,

Ik ben zeer trots dat ik dit verslag mag voorstellen, waarin enkele van de verwezenlijkingen uit 2019 van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel aan bod komen.

2019 vormde in heel wat opzichten een scharnierjaar voor onze organisatie - zo was het bijvoorbeeld een verkiezingsjaar. Maar de nieuwe legislatuur is niet de belangrijkste reden waarom 2019 een opmerkelijk jaar was.

We voerden onze kernopdrachten uit en tegelijkertijd bereidden we de verhuizing naar de Silver Tower voor. Onze teams - uit alle besturen - hebben bewezen dat ze de omvangrijke uitdaging van de modernisering van onze gewestelijke overheidsdienst aankonden.

De nieuwe wind die in 2019 door onze diensten waaide, zal niet in kracht afnemen en dat doet me plezier. Eind 2020 zal de meerderheid van ons personeel - iets minder dan 1.700 personen - in eenzelfde gebouw onderdak gevonden hebben. Dat is een primeur in de geschiedenis van onze instelling! De teams zullen er terechtkomen in een aangename werkomgeving die is aangepast aan hun behoeften en waarin nieuwe werkwijzen van toepassing zullen zijn. Zo kunnen we een slimme, optimale dienstverlening bieden die rekening houdt met onze waarden.

Veel leesplezier,

Christian Lamouline

Secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Woordje van de minister van Openbaar Ambt

Beste lezers,

Gewoonlijk schrijft de minister van Ambtenarenzaken bij dit jaarverslag van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) een voorwoord waarin hij of zij enkele hoogtepunten van de activiteiten van de GOB in het zonnetje zet en uitleg geeft bij de dagelijkse activiteiten van onze centrale overheidsdienst. Het coronavirus maakt zo’n boodschap vandaag wereldvreemd. Onze stad, ons land, de wereld, allemaal leven we opeens in een ander tijdperk, waarin bijna niets is zoals het was en waarna veel nooit meer zal zijn zoals we het voordien gewoon waren.

Toch doet de GOB haar uiterste best om zo operationeel mogelijk te zijn en te blijven, ten dienste van onze burgers en onze bedrijven. Thuiswerken is waar dat kan de regel. Zo ook op mijn kabinet en op de GOB. Het biedt uitdagingen: onze ambtenaren tonen zich ook in dat nieuwe werkformat van hun beste zijde. We maken ons ineens versneld vertrouwd met nieuwe manieren om te vergaderen, via videoconferenties in verschillende formaten en toepassingen.

Ik erken volmondig dat dit telewerk voor onze medewerkers niet altijd evident is, zeker wanneer er tegelijk op de kinderen moet worden gepast die niet langer op school zitten. Maar ook voor wie alleenstaand is, ontneemt thuiswerk plotsklaps een groot deel van de intermenselijke sociale contacten waaraan we allemaal nood hebben. Ik dank iedereen om onze overheidsdiensten toch in moeilijke omstandigheden operationeel te houden. Wij hebben in tegenstelling tot vele werknemers in de private sector, het grote geluk niet geconfronteerd te worden met een forse inkomstenderving.

Als Brussels minister van Openbaar Ambt kijk ik terug op een goede start van de nieuwe legislatuur en een aangename samenwerking met het personeel in onze gewestelijke overheidsdienst. Het regeerakkoord is ambitieus met de aanvaarding van enkele principes, zoals de statutaire aanwerving waar dat haalbaar is. Ook met talent.brussels slaan we met een nieuwe leiding ook nieuwe marsrichtingen in die het werken voor onze Brusselse overheid de komende jaren zullen verbeteren.

Een van onze grote werven is ook de voorbereiding van de verhuizing naar de Silver Tower. Dit prestigieuze project gaat gepaard met nieuwe initiatieven op het vlak van digitalisering en nieuwe manieren van werken. Waarmee ik weer uitkom bij de coronacrisis, die ook niet zonder gevolgen zal blijven voor onze Brusselse kosmos. En dus voor gewestelijke overheidsdiensten zoals onze GOB.

Tot slot dank ik alle GOB-medewerkers voor hun engagement en hun onverdroten inzet, in deze historische tijden waarvan de afloop nog vol onzekerheden en vraagtekens blijft.

Sven Gatz

Brussels minister bevoegd voor Ambtenarenzaken