Doorgaan naar artikel

Woordje van de secretarissen-generaal

Beste lezer(es),

Het doet ons plezier u via dit verslag een terugblik te kunnen aanbieden op de voornaamste verwezenlijkingen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Die getuigen van de inspanningen die onze organisatie zich in het voorbije jaar heeft getroost om de Brusselaars ten dienste te staan en tegemoet te komen aan hun behoeften.

In 2022 heeft de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel zich echt gepositioneerd als een centrale speler op het gewestelijke niveau en een betrouwbare partner van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Het ambitieuze project OPTIris, waarin de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel een hoofdrol speelt, is in 2022 op kruissnelheid gekomen. In samenwerking met de andere gewestelijke instellingen en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering werken we in die context aan een efficiëntere, doeltreffendere, soepelere en veerkrachtigere overheidsadministratie, ten dienste van de burgers, ondernemingen en verenigingen. Er werden veertien werkgroepen opgericht, waarin vertegenwoordigers van bijna alle gewestelijke instellingen samenwerken om de procedures te verbeteren in verschillende domeinen, zoals communicatie, vertaling, HR-management, duurzaamheid, juridische zaken, interne audit, installaties, enz. Andere teams buigen zich over specifieke onderwerpen zoals het beheer van het vastgoedpatrimonium van de Brusselse administratie.

Dankzij deze werkgroepen worden expertisenetwerken uitgebouwd, en een nieuw tijdperk van samenwerking tussen de gewestelijke instellingen is aangebroken. We zijn er fier op dat de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel hiervan het kloppende hart is.

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel wil ook binnen zijn eigen organisatie muren slopen tussen de verschillende besturen, om samen te werken aan gemeenschappelijke processen en uitdagingen. Uiteraard heeft de directieraad hierin een belangrijke rol te spelen, want die wordt geleidelijk aan een orgaan dat dat de strategie aanstuurt, dat de realiteiten van de verschillende besturen overstijgt om ervoor te zorgen dat we bij onze organisatie samen de gedeelde doelstellingen bereiken. Het gaat erom het welzijn van onze personeelsleden te garanderen, de soepelheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel te vergroten en een duurzaam en inclusief beleid te voeren.

We willen al onze medewerkers en medewerksters bedanken voor hun waardevolle bijdrage aan de realisaties die in dit verslag worden voorgesteld. Hun inzet en hun professionaliteit waren cruciaal om onze gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken.

We wensen u veel leesplezier.

Julie Fiszman

Secretaris-generaal

Gerd Van Den Eede
Adjunct-secretaris-generaal

Deel de pagina