Doorgaan naar artikel

Brussel Gewestelijke Coördinatie omvat alle diensten van algemeen belang van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. De verhuizing naar de Silver Tower 01 die gepland is voor eind 2020 heeft de teams van BGC vanzelfsprekend bezig gehouden in het afgelopen jaar. Dit grootschalige project wil enerzijds zorgen voor een betere werkomgeving voor het personeel van de overheidsdienst en anderzijds voor een betere dienstverlening aan de burgers, ondernemingen en Brusselse partners. Terwijl we nog even zullen moeten wachten voor we ons nieuwe gebouw kunnen ontdekken, hebben andere acties van Brussel Gewestelijke Coördinatie een meer directe impact op het dagelijkse leven van de Brusselaars en de ondernemingen op het gewestelijke grondgebied. De inhuldiging van het stedelijk economisch activiteitencentrum BE-HERE 02 in Laken en het Once Only-project 03, gebaseerd op het principe van eenmalige gegevensverzameling, vormen daar twee voorbeelden van.

01 De verhuizing van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel: meer dan een adreswijziging

Bijna 1.700 ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, die nu nog verspreid zijn over twee hoofdgebouwen, zullen in het najaar 2020 in één enkel gebouw (de Silver Tower) worden ondergebracht. Brussel Gewestelijke Coördinatie coördineert dit verhuisproject, dat de naam be connected kreeg. Het omvat eveneens de invoering van nieuwe werkwijzen voor de personeelsleden van de overheidsdienst en het plaatst de mens (burger én personeelslid) centraal. 71 personeelsleden maakten deel uit van het be connected-projectteam (6 projectleiders en 65 projectassistenten). 53 projecten zijn gerelateerd aan de verhuizing. Ontdek de verschillende facetten van be connected, dat de onderlinge banden tussen de verschillende teams van de overheidsdienst wil versterken, maar ook die met het publiek en hun omgeving.

Een plek waar de burger welkom is

Het gebouw is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en zal een gecentraliseerd onthaalpunt vormen voor alle besturen.

Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de gebruikers, met name dankzij moderne, aangename en toegankelijke loketten. Er staan ook allerlei innovaties op het programma om de gebruikerservaring te verbeteren.

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit zal er ook zijn intrek nemen.

Een beeld in 3D-beeld van de Silver Tower, de toekomstige zetel van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

De personeelsleden van de overheidsdienst zullen eind 2020 verhuizen naar de Silver Tower in het centrum van de hoofdstad (Sint-Lazarusplein).

Een in de wijk verankerd gebouw

De eerste stap in de gedaanteverwisseling van de Sint-Lazarus-wijk was het sluiten van een stadsvernieuwingscontract dat voorziet in een herinrichting van de openbare ruimte, aanplantingen, de renovatie van gebouwen en de herbestemming van ongebruikte ruimtes.

Het toekomstige gebouw van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel sluit perfect bij deze opleving aan en draagt eraan bij.

Een comfortabele, efficiënte en duurzame werkomgeving voor het personeel

Het gekozen gebouw beantwoordt aan alle technische bijzonderheden en comfortnormen, zodat al onze personeelsleden in een aangename en efficiënte werkomgeving terecht komen. Er wordt gezorgd voor geluidsisolatie en een natuurlijke lichtinval.

De Silver Tower werd ontworpen volgens de principes van duurzame investeringen.

Naast de opvolging van de aspecten in verband met het gebouw zelf ontwikkelt onze Eco-Mobility Manager, met het oog op de inrichting van de Silver Tower, projecten gericht op een kleinere ecologische voetafdruk van de overheidsdienst, via de promotie van zachte mobiliteit voor de verplaatsingen van medewerkers en bezoekers, de vermindering van het gasverbruik en de afvalberg.

Een comfortabele, efficiënte en duurzame werkomgeving voor het personeel

Nieuwe werkwijzen voor de teams

Het be connected-project vormt een mooie gelegenheid om NWoW te ondersteunen en uit te breiden.

NWoW is de afkorting van New Ways of Working, ook wel “het Nieuwe Werken” genoemd.

Deze nieuwe werkwijzen bevorderen en vergemakkelijken de samenwerking en responsabiliseren tegelijk onze medewerkers. NWoW stuurt ook aan op flexibiliteit en mobiliteit, en probeert zo veel mogelijk profijt te trekken uit de nieuwe technologieën. Het biedt ook kansen op een nieuw evenwicht tussen privéleven en werk.

Het resultaat? Meer zelfstandigheid, een klimaat van vertrouwen en een feedbackcultuur die maken dat onze organisatie kwaliteitsvollere en meer klantgerichte diensten kan leveren.

Bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel vertaalt NWOW zich onder meer in de mogelijkheid om te telewerken, het management via doelstellingen, dat zelfstandigheid en responsabilisering bevordert, en een proefproject voor optioneel prikken op vrijwillige basis.

Het gebruik van instrumenten zoals Office 365 voor een optimale samenwerking en de mogelijkheid om zijn werkpost te kiezen afhankelijk van de activiteit - activity based working - zullen na de verhuizing naar de Silver Tower ook deel uitmaken van de nieuwe werkorganisatie.

Een telewerker van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel die thuis aan het werk is

Een hightech overheidsdienst

Be connected wil het personeel ook spitstechnologie ter beschikking stellen zodat het zijn werk in de best mogelijke omstandigheden kan uitvoeren en op termijn een kwaliteitsvollere dienstverlening kan bieden aan de burgers, ondernemingen en institutionele partners. Zo zullen de medewerkers kunnen gebruikmaken van een verbeterde online dienstencatalogus, gekoppeld aan een spiksplinternieuwe fysieke desk voor bepaalde interventies zoals IT-herstellingen, telefonielevering, enzovoort.

02 BE-HERE, een nieuw stedelijk economisch activiteitencentrum in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Met de herwaardering van het Byrrh-gebouw tot een nieuw stedelijk economisch activiteitencentrum maakt de EFRO-programmering - die gecoördineerd wordt door Brussel Gewestelijke Coördinatie - haar doelstelling van stedelijke vernieuwing opnieuw waar, en hanteert daarbij sterke normen zoals de sociaaleconomische inschakeling, duurzaamheid, respect voor ethische en burgerlijke waarden.

 1. Voorjaar 2019: de oude Byrrh-site in Laken werd omgevormd tot een nieuwe ruimte (BE-HERE) die openstaat voor de wijk.
 2. BE-HERE biedt 9.000 m² infrastructuur bestemd voor nieuwe ondernemingen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wenst zo de ontwikkeling van nieuwe jobs aan te moedigen (voornamelijk voor laaggeschoolden), de kringloopeconomie te bevorderen en duurzame voeding onder de aandacht te brengen.
 3. BE-HERE biedt semi-industriële ruimtes, productieruimtes, verkoopruimtes, maar ook kantoren, met gemeenschappelijke functionele infrastructuur. De ondernemingen die er een activiteit willen ontplooien moeten een band met de kringloopeconomie en duurzame voeding kunnen aantonen.
 4. Meerdere partners namen deel aan de oprichting van dit centrum: Citydev, Finance.brussels, Hub.Brussels, Actiris, Greenbizz en het OCMW van de Stad Brussel.
 5. De ruimte staat open voor de buurt en trekt zowel wijkbewoners als nieuwsgierigen aan die gezonde voeding en aangename ruimten appreciëren.

Renovatiebudget: 20 miljoen euro

Financiering:

 • 27% door EFRO (programmering 2007-2013)
 • 22% door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Monumenten en Landschappen van urban.brussels)
 • 51% door het OCMW van de Stad Brussel (eigenaar van de ruimtes)

Meer info over BE-HERE: www.be-here.be

03 Er was eens... Once Only, het principe van de eenmalige gegevensinzameling

Dankzij authentieke bronnen, dat zijn specifieke gegevensbanken, kunnen overheden informatie verkrijgen of controleren. Burgers en ondernemingen moeten zodoende niet langer onnodig worden bevraagd bij administratieve procedures. Dat is het Once Only-principe.

Te vaak moeten burgers of ondernemingen in het kader van een administratieve procedure documenten of informatie leveren die een bestuur al heeft verzameld of die ze rechtstreeks bij een andere overheidsdienst zou kunnen verkrijgen. Dit vertraagt de procedure, zorgt voor een administratieve last en is vooral frustrerend voor de gebruiker. Het Once Only-principe of het principe van de eenmalige gegevensinzameling wil een einde stellen aan deze praktijk.

Hoe? Door ervoor te zorgen dat overheidsorganisaties bepaalde informatie kunnen opzoeken in authentieke bronnen in plaats van ze aan de gebruiker te vragen.

Authentieke bronnen zijn gegevensbanken waaruit besturen, op een beveiligde manier en met inachtneming van de AVG, informatie kunnen halen, zoals een gezinssamenstelling, een aanslagbiljet, een sociaal attest, enzovoort. Het rijksregister en de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn twee voorbeelden van authentieke bronnen.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil de procedures voor de burgers en ondernemingen vereenvoudigen en omarmt daarom de invoering van het Once Only-principe op zijn grondgebied. Zo kreeg Brussel Gewestelijke Coördinatie de opdracht een werkgroep met vertegenwoordigers van de gewestelijke besturen samen te stellen en te coördineren.

Die zal in een eerste fase een grondige analyse uitvoeren van de procedures en formulieren die momenteel in gebruik zijn. In een tweede fase zal de groep een actieplan voorstellen dat de vereiste technische en regelgevende aanpassingen omvat met het oog op de toepassing van het Once Only-principe in het Gewest.

Ben je geïnteresseerd in de eenmalige gegevensinzameling en administratieve vereenvoudiging? Neem dan een kijkje op http://easy.brussels

Contacteer ons voor meer informatie

BRUSSEL GEWESTELIJKE COÖRDINATIE

 • Kruidtuinlaan 20
  1035 Brussel
 • +32 (0)2 204 21 11
 • email hidden; JavaScript is required
 • https://overheidsdienst.brussels/

Deel de pagina