Doorgaan naar artikel

8 besturen

7 opdrachten

... die betrekking hebben op alle spelers die deelnemen aan het maatschappelijke leven: burgers, werknemers, ondernemingen, verenigingen en administraties.

 1. De economische ontwikkeling en het scheppen van werkgelegenheid bevorderen.
 2. De openbare ruimte inrichten en de uitrustingen voor mobiliteit en onroerend erfgoed beheren.
 3. Zorgen voor een kwaliteitsvolle huisvesting voor iedereen.
 4. De gewestelijke openbare financiën beheren en de controle ervan organiseren.
 5. De plaatselijke besturen organiseren, adviseren, controleren en financieren.
 6. Zorgen voor een doeltreffende vertegenwoordiging van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel bij nationale, Europese en internationale instanties, rekening houdend met de rol van Brussel als hoofdstad van Europa.
 7. De algemene samenhang van onze werking en onze acties verzekeren, de acties van de besturen coördineren en hen bijstaan middels een algemene dienstverlening.

1 directieraad

De directieraad bestaat uit ambtenaren uit de hoogste rangen van de hiërarchie, nl. de secretaris-generaal, de adjunct-secretaris-generaal en de directeurs-/directrices-generaal.

De directieraad beheert in nauwe samenwerking met de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dossiers die onder zijn bevoegdheid vallen op administratief, technisch en juridisch vlak en legt ze vervolgens ter goedkeuring voor aan de gewestelijke ministers.

Deze is bovendien verantwoordelijk voor de algemene organisatie, en dito beheer en coördinatie, van de opdrachten van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Daarnaast controleert de directieraad de acties die in dat verband door de besturen en de diensten worden gevoerd.

Deze neemt ook beslissingen over het personeel en voert de bevoegdheden uit die hem zijn toegekend door het personeelsstatuut.

Onze teams

1518
personeelsleden
786
vrouwen
732
mannen
43.4
jaar (gemiddelde leeftijd)
1276
occasionele en structurele telewerkers
1056
statutairen
462
contractuelen

Verdeling per bestuur

Grafiek : Verdeling per bestuur

 • Brussel Synergie • 348
 • Brussel ConnectIT • 30
 • Brussel International • 70
 • Brussel Economie en Werkgelegenheid • 247
 • Brussel Financiën en Begroting • 125
 • Brussel Huisvesting • 150
 • Brussel Mobiliteit • 449
 • Brussel Plaatselijke Besturen • 100

Opleidingsniveau

Grafiek : Opleidingsniveau

 • Master • 691
 • Bachelor • 360
 • Hoger secundair • 318
 • Geen diploma vereist • 150

Cijfers op 31.12.2022

Onze begroting

Inkomsten

Grafiek : Inkomsten

 • Gewestelijke belastingen - 1 493 393 000 € • 31.5%
 • Gewestbelastingen - 126 180 000 € • 2.70%
 • Gewestelijke PB + solidariteitsmechanisme - 1  328  892  000 € • 28.0%
 • Overgedragen bevoegdheden 6e Staatshervorming - 557 150 000 € • 11.7%
 • Juiste financiering Brusselse instellingen - 570 786 000 € • 12.0%
 • Agglomeratieontvangsten - 255 018 000 € • 5.4%
 • Andere ontvangsten - 414 090 000 € • 8.7%

Totaal : 4 745 509 000 €

Uitgaven

Grafiek : Uitgaven

 • Beheer van de gewestelijke instellingen - 1 449 095 000 € • 21.11%
 • Ondersteuning van de plaatselijke besturen - 926 825 000 € • 13.5%
 • Werkgelegenheid en economische ontwikkeling - 1 311 405 000 € • 19.11%
 • ICT en wetenschappelijk onderzoek - 161 006 000 € • 2.35%
 • Mobiliteit en vervoer - 1 366 985 000 € • 19.92%
 • Leefmilieu en openbare netheid - 498 831 000 € • 7.27%
 • Ruimtelijke ordening - 754 617 000 € • 10.99%
 • Schuldenlast - 179 599 000 € • 2.62%
 • Andere - 215 730 000 € • 3.14%

Totaal : 6 864 093 000 €

Deel de pagina