Doorgaan naar artikel

In 2019 streefde Brussel Financiën en Begroting de ambitie na om uit te groeien tot een referentiepartner in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een vernieuwend expertisecentrum in zijn domein 01. Hoe? Door zijn competenties en instrumenten ter beschikking te stellen aan de regering bij de voorbereiding van de begroting. Door de kabinetten een gids te leveren 02 die hen helpt bij hun budgettaire en boekhoudkundige beheer. En door het ontwikkelen van een simulator voor meerjaarlijkse begrotingsramingen 03.

01 De expertise van Brussel Financiën en Begroting ten dienste van de begroting.

Op 31 oktober 2019 bezorgde de nieuwe regering het Brussels Hoofdstedelijk Parlement haar eerste begroting van deze legislatuur.

De begroting 2020 is het resultaat van een proces waarin Brussel Financiën en Begroting een belangrijke rol speelt, bijvoorbeeld het verschaffen van expertise of door zijn instrumenten ter beschikking te stellen (waaronder Bru-budget, een budgettaire informaticatoepassing).

Het opstellen van een begroting die de begrotingsdiscipline koppelt aan de strategische investeringen zoals bepaald in het regeerakkoord is immers onmogelijk zonder een grondige structurele budgettaire opvolging aan het begin en het einde van deze oefening. Welnu, deze opvolging is een van de opdrachten van Brussel Financiën en Begroting.

Het vormt een belangrijk document omdat het veel meer is dan een eenvoudige raming van de inkomsten en uitgaven. Het vermeldt de kredieten die de regering wenst te gebruiken om haar beleid in het betreffende begrotingsjaar uit te voeren (uitgavenbegroting) maar ook hun financiering (inkomstenbegroting).

Meer info over de opdrachten van Brussel Financiën en Begroting.

02 Een gids om het financiële en budgettaire beheer van de oude en nieuwe regeringsploegen te vergemakkelijken

2019: een jaar van gewestverkiezingen. Een legislatuur loopt ten einde en een nieuwe regeringsploeg gaat aan de slag. In deze context stelt Brussel Financiën en Begroting het Welcome Bye Bye Pack ter beschikking van de kabinetten, een gids voor het financiële en budgettaire beheer aan het begin en het einde van de legislatuur.

Dit document heeft als doel om het budgettaire beheer (het beheer van de uitgaven en van de werkingskosten, de vastleggingen en vereffeningen en de betaling van facturen) te verduidelijken en te vergemakkelijken. De nadruk ligt op de te volgen principes, de elementen waar men rekening mee moet houden en de diensten die Brussel Financiën en Begroting aan de kabinetsleden kan verschaffen.

03 Een simulator voor het opstellen van begrotingsramingen

Brussel Financiën en Begroting werkt sinds het najaar van 2019 aan de uitwerking van een macrobudgettaire simulator. Deze simulator heeft tot doel een referentie-instrument te worden, en zal op termijn meerjaarlijkse begrotingsramingen opleveren voor de gewestelijke entiteit.

De simulator houdt rekening met bepaalde budgettaire trajecten, afhankelijk van verschillende macro-economische factoren en het gevoerde investeringsbeleid.

De projecties die het instrument genereert zijn interessant want:

  • ze stellen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in staat om tegemoet te komen aan de verplichtingen op het gebied van meerjaarlijkse budgettaire reporting aan de Europese instanties
  • ze helpen de regering bij het nemen van beslissingen in het kader van de begrotingsonderhandelingen: een traject dat rekening houdt met de evolutie van de macro-economische parameters, de investeringsplannen en de andere projecten van het Gewest.

Ontdek de andere projecten van Brussel Financiën en Begroting op www.financiën-begroting.brussels

Contacteer ons voor meer informatie

BRUSSEL FINANCIËN EN BEGROTING

  • Vooruitgangstraat 80/1
    1035 Brussel
  • +32 (0)2 204 21 11
  • email hidden; JavaScript is required
  • http://financien-begroting.brussels/

Deel de pagina