Doorgaan naar artikel

Onze waarden

 1. Klantgerichtheid
 2. Uitmuntendheid
 3. Solidariteit
 4. Integriteit
 5. Respect

Onze inzet voor het milieu

In 2022 werden de milieuprestaties van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, net als in 2021, beïnvloed door de pandemie, telewerken en de omzendbrief over "Energiezuinigheid" van 7 september 2022. Deze talrijke veranderingen stellen ons in staat om onze denkwijze te blijven versterken met het oog op de verbetering van het milieubeheersysteem en de prestaties van de gewestelijke besturen in de context van de klimaaturgentie.

 1. 100% groene stroom in onze gebouwen
 2. Papierverbruik en milieuvriendelijk papier: 3,37 kg/ETP (+51,12 % tov 2021, maar -87 % tov 2019)
 3. Elektriciteit: 1641,53 kw/h per ETP (+3,11 % tov 2021)
 4. Gasverbruik: 673,47 kw/h per ETP (-51.92 %)
 5. Vloot wagens: 88 (=2021)
 6. Bedrijfsvoertuigen: 8 (=2021)
 7. Elektrische dienstfietsen: 11 (=2021)
 8. CO2-compensatie buitenlandse dienstreizen: 106,56 ton (+37,07 %)

Binnenlandse dienstverplaatsingen:

Grafiek : Binnenlandse dienstverplaatsingen:

 • te voet • 15.5%
 • fiets • 11.9%
 • openbaar vervoer • 52.4%
 • wagen • 18.4%
 • moto/scooter • 1.5%

Het engagement van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor diversiteit en tegen discriminatie

Ruim begrepen is diversiteit een erg belangrijke uitdaging voor de Brusselse samenleving. Armoede, migratie, integratie, culturele verscheidenheid, inclusie, seksisme, discriminatie, redelijke aanpassingen op de werkvloer, de rechten van LGBTQIA+-personen, genderidentiteit, enz., halen dagelijks de media en beroeren alle actoren van bestuurlijke, sociale en politieke geledingen van de samenleving.

Brussel moet beslist gezien worden als een kweekvijver van mogelijke werkkrachten met de meest uiteenlopende achtergronden. De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel is een instelling ten dienste van de Brusselaars en heeft qua diversiteit en inclusie een voorbeeldrol in het gewest.

Daarom hebben we een voltijdse diversiteitsmanager in dienst genomen en een cel Diversiteit opgericht. In nauwe samenwerking met de diversiteitscommissie moeten ze het antidiscriminatie- en diversiteitsbeleid van de regering ten uitvoer leggen.

Het diversiteitsbeleid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel streeft drie hoofddoelstellingen na:

 • profijt halen uit de binnen de organisatie aanwezige diversiteit om er een hefboom van te maken voor het in stand houden en het bevorderen van een inclusieve werkplek die met iedereen rekening houdt en discriminatie vermijdt;
 • volkomen rekening houden met de verscheidenheid aan profielen die bij de GOB werkzaam zijn, d.w.z. zowel in administratieve functies als in “arbeidersfuncties”, door ervoor te zorgen dat het management iedereen in gedachten houdt;
 • de integratie voortzetten van al het personeel van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in de Iris Tower en van de GOB in het Brusselse landschap en in de lokale omgeving van de wijk Brussel-Noord, met naleving van de beginselen inzake diversiteit, niet-discriminatie en toegankelijkheid van onze diensten voor alle Brusselaars.

Voor meer informatie over de diversiteitsinitiatieven van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel kan u altijd het nieuwe diversiteitsplan raadplegen.

De diversiteitcel van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
De cel Diversiteit van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Deel de pagina