Doorgaan naar artikel

Brussel Economie en Werkgelegenheid ondersteunt ondernemers door zo sterk mogelijk aansluiting te zoeken bij hun leefwereld en door programma's voor economische ontwikkeling op te zetten die beantwoorden aan hun specifieke behoeften. In 2022 heeft het bestuur bijgedragen aan de ontwikkeling van een meer duurzame economische strategie voor het Gewest, namelijk de Shifting Economy. Het bestuur heeft ook zijn controle op de dienstencheque- en sociale economiesector versterkt, en de digitalisering van zijn dienstverlening aan ondernemingen kreeg een boost dankzij het MijnBEW-platform.

01 Shifting Economy: een nieuwe strategie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sinds de officiële goedkeuring in het voorjaar van 2022 staat de nieuwe economische strategie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stevig op de rails. Onder het motto “Samen bouwen aan de economie van de toekomst!” werkt een enthousiast team van Brussel Economie en Werkgelegenheid mee aan de ontwikkeling van Shifting Economy, de transitie naar een koolstofvrije, regeneratieve, circulaire, sociale, democratische, en digitale economie.

Een gesprek met Thomas Ejzyn, coördinator van Shifting Economy bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Kan je ons uitleggen wat Shifting Economy inhoudt?

Het doel is om alle Brusselse economische actoren te begeleiden opdat ze vanuit ecologisch en sociaal oogpunt veerkrachtiger zouden worden. Shifting Economy wil nieuwe economische kansen creëren die zorgen voor lokale en kwaliteitsvolle jobs. Het spreekt dus voor zich dat ons bestuur hier een sleutelrol te vervullen heeft.

Zijn jullie de enigen die betrokken zijn bij deze strategie?

Nee, we werken zeer nauw samen met andere actoren: Leefmilieu Brussel, hub.brussels en Innoviris. Zo bestaat de strategie uit meer dan 220 maatregelen, die kaderen binnen vier transversale beleidslijnen, toegespitst op zes prioritaire sectoren zoals voeding, afval of mobiliteit. Gebruik makend van enkele hefbomen hebben we ook in kaart gebracht welke organisaties precies betrokken zijn bij het realiseren van die maatregelen. Het gaat om meer dan dertig verschillende organisaties, een netwerk dat een veel breder veld beslaat dan louter de vier beleidslijnen van de strategie.

Wat zijn de vooruitzichten voor Shifting Economy?

In 2023 zullen we blijven informeren en sensibiliseren. Zowel intern, bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en andere gewestelijke instellingen, als extern, bij ondernemingen en het grote publiek. We willen een zo groot mogelijk ecosysteem activeren, inspiratie bieden en zorgen voor een nieuwe dynamiek. Zo werden tijdens de Shifting Economy Week van 17 tot 23 november meer dan 60 evenementen georganiseerd voor meer dan 1500 deelnemers.

Bruxelles Économie et Emploi – shifting économy
Thomas Ejzyn, coördinator van de Shifting Economy


Een centrale vraag is bijvoorbeeld hoe we onze productie- en consumptiemodellen kunnen herdenken opdat ze op een duurzame manier de vitale functies van ons Gewest waarborgen. Hoe komen we tot de geleidelijke omvorming van alle economische activiteiten met als doel bij te dragen aan de globale sociale en milieu-uitdagingen?

Brussel Economie en Werkgelegenheid concretiseert dat door de premies aan ondernemingen te hervormen en door facultatieve subsidies toe te kennen. Zo organiseerde het bestuur in 2022 samen met zijn partners 1819, hub.brussels en Leefmilieu Brussel zeven projectoproepen waarin economische transitie naar meer duurzaamheid het belangrijkste criterium voor de toekenning van financiële steun betrof. Enkele van die projectoproepen zijn: BeCircular, Women in Business en Sociale economie.

Polaroid met het hele team van Shifting Economy dat gezichten trekt en lacht.
Het team van Shifting Economy

02 Een versterkte controle van de dienstencheques en de sociale economie

Er werd in 2022 speciale aandacht geschonken aan extra controles op de betaling van de gewestelijke steun van 2,5 euro per uur tijdelijke werkloosheid aan huishoudhulpen door de dienstenchequebedrijven. Ter herinnering, dankzij deze maatregel ontvingen ongeveer 16.000 Brusselse huishoudhulpen steun, goed voor 9.500.000 euro in totaal. Tijdens de lockdown bereikte deze maatregel bijna 90% van de doelgroep.

In een eerste fase verstrekten onze inspecteurs informatie en advies, gevolgd door meer dwingende maatregelen voor onwillige werkgevers. Uiteindelijk werd er weinig fraude vastgesteld, wat de Brusselse werknemers ten goede komt.

Naast het dienstenchequesysteem steunt het Gewest ook ondernemingen die socioprofessionele inschakeling bieden aan werkzoekenden die moeilijk aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt, zoals jongeren of langdurig werklozen. Het Gewest verstrekt erkenningen aan en mandateert sociale ondernemingen die een inschakelingsprogramma uitwerken voor deze werkzoekenden.

Sommige van deze ondernemingen zijn eveneens erkend als dienstenchequebedrijf en ontvangen financiering in dat verband. Het is dus zeer belangrijk na te gaan of er geen sprake is van een dubbele subsidiëring bij de terugbetaling van loonkosten van het omkaderende personeel of van opleidingen.

Léopold d'Hoop de Synghem, verantwoordelijke van de cel Controle Werkgelegenheidsbeleid bij de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie, legt uit: “Dit toezicht is absoluut noodzakelijk voor onder andere de uitgebreide dienstenchequesector. Ons team garandeert dat de steun van het Gewest correct wordt aangewend, en voor de juiste doeleinden. Vanaf het laatste trimester 2022 hebben we in samenwerking met de directie Werkgelegenheidsbeleid de controles van de twee voornoemde activiteitensectoren opgevoerd. Ook hier controleert onze cel of de toekenningsvoorwaarden voor de verschillende financiële steunmaatregelen van het Gewest en de rechten van de werknemers worden gerespecteerd.”

Bruxelles Économie et Emploi - Titres service
Léopold d'Hoop de Synghem, leidt de cel Controle Werkgelegenheidsbeleid bij de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie

03 MijnBEW geeft een boost aan de digitalisering van de dienstverlening aan ondernemingen.

Het interactieve platform MijnBEW voorziet momenteel in 40 soorten subsidies en andere dienstverlening aan de 113 000 Brusselse ondernemingen. Die laatste kunnen er hun aanvragen via interactieve formulieren centraliseren, de voortgang van hun dossiers bekijken en hun contacten met Brussel Economie en Werkgelegenheid optimaal beheren. Er worden via dit platform al ongeveer 6000 dossiers per jaar behandeld.

Sinds begin 2022 kunnen de gebruikers van MijnBEW inloggen aan de hand van Itsme en eID. Het platform voorziet ook in een multi-ondernemingsaccount. Bovendien kunnen ondernemingen er voortaan terecht voor nieuwe steunmaatregelen en diensten, zoals exportpremies, subsidies verbonden aan de lage emissiezones, terugbetaling van betaald educatief verlof, diensten voor uitzendbureaus…

“En dat is nog lang niet alles”, zegt Ibrahim Ban Abdellah, het hoofd van de cel Informatica van Brussel Economie en Werkgelegenheid: “We bereiden ons al voor op de digitalisering van de erkenningen en terugbetalingen van de opleidingen voor de dienstenchequesector, alsook de erkenningen van opleidingen in het kader van het betaald educatief verlof.”

Bruxelles Économie et Emploi – Mon BEE
Ibrahim Ban Abdellah, het hoofd van de cel Informatica van Brussel Economie en Werkgelegenheid.
Contacteer ons voor meer informatie

BRUSSEL ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID

  • Sint-Lazarusplein 2
    1035 Brussel
  • +32 (0)2 800 34 52
  • email hidden; JavaScript is required
  • https://economie-werk.brussels/

Deel de pagina