Doorgaan naar artikel

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel streeft ernaar zijn beheerde websites voor iedereen toegankelijk te maken, ook voor personen met een beperking. Daarom proberen we optimaal te voldoen aan de toegankelijkheidsnormen zoals vastgesteld door de wet van 19 juli 2018 tot omzetting van de Europese richtlijn (EU) 2016/2102 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 27 mei 2020. De evaluatie van de naleving van deze website aan de vereisten van richtlijn (EU) 2016/2102 is aan de gang met de organisatie Anysurfer.

Feedback

Wij verwelkomen jouw feedback op onze inspanningen om onze website meer toegankelijk te maken. Je kan contact met ons opnemen via info@gob.brussels.

Deel de pagina