Doorgaan naar artikel

Bijna 1.700 ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, die al jaren over twee hoofdgebouwen verspreid waren, werden eind 2020 in één enkel gebouw ondergebracht: de Silver Tower. Brussel Synergie coördineerde dit verhuisproject, dat de naam be connected kreeg.

Dit project wil de onderlinge banden tussen de verschillende teams van de overheidsdienst versterken, maar ook die met het publiek en hun omgeving. Het omvat eveneens de invoering van nieuwe werkwijzen (NWoW) voor de personeelsleden, en het plaatst de mens (burger én personeelslid) centraal. Het projectteam telde 71 leden, namelijk 6 projectleiders en 65 projectassistenten. 53 projecten hielden verband met de verhuisoperatie.

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit nam er eveneens zijn intrek.

In de zomer van 2020 is Brussels Event & Logistics dan weer verhuisd naar een volledig vernieuwd pand in Vorst. Deze pool bij Brussel Synergie geeft zichtbaarheid aan de Gewestelijke Overheidsdienst en het Gewest door onder andere deel te nemen aan evenementen groot en klein, zowel in België als in het buitenland: beurzen, salons, ...

Iris Tower
Iris Tower
Iris Tower
Iris Tower
Iris Tower
Iris Tower

Deel de pagina