Doorgaan naar artikel

Bijna 1.700 ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, die nu nog verspreid zijn over twee hoofdgebouwen, zullen in het najaar 2020 in één enkel gebouw (de Silver Tower) worden ondergebracht. Brussel Gewestelijke Coördinatie coördineert dit verhuisproject, dat de naam be connected kreeg. Het omvat eveneens de invoering van nieuwe werkwijzen voor de personeelsleden van de overheidsdienst en het plaatst de mens (burger én personeelslid) centraal. 71 personeelsleden maakten deel uit van het be connected-projectteam (6 projectleiders en 65 projectassistenten). 53 projecten zijn gerelateerd aan de verhuizing. Ontdek de verschillende facetten van be connected, dat de onderlinge banden tussen de verschillende teams van de overheidsdienst wil versterken, maar ook die met het publiek en hun omgeving.

Een plek waar de burger welkom is

Het gebouw is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en zal een gecentraliseerd onthaalpunt vormen voor alle besturen.

Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de gebruikers, met name dankzij moderne, aangename en toegankelijke loketten. Er staan ook allerlei innovaties op het programma om de gebruikerservaring te verbeteren.

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit zal er ook zijn intrek nemen.

Een beeld in 3D-beeld van de Silver Tower, de toekomstige zetel van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

De personeelsleden van de overheidsdienst zullen eind 2020 verhuizen naar de Silver Tower in het centrum van de hoofdstad (Sint-Lazarusplein).

Een in de wijk verankerd gebouw

De eerste stap in de gedaanteverwisseling van de Sint-Lazarus-wijk was het sluiten van een stadsvernieuwingscontract dat voorziet in een herinrichting van de openbare ruimte, aanplantingen, de renovatie van gebouwen en de herbestemming van ongebruikte ruimtes.

Het toekomstige gebouw van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel sluit perfect bij deze opleving aan en draagt eraan bij.

Een comfortabele, efficiënte en duurzame werkomgeving voor het personeel

Het gekozen gebouw beantwoordt aan alle technische bijzonderheden en comfortnormen, zodat al onze personeelsleden in een aangename en efficiënte werkomgeving terecht komen. Er wordt gezorgd voor geluidsisolatie en een natuurlijke lichtinval.

De Silver Tower werd ontworpen volgens de principes van duurzame investeringen.

Naast de opvolging van de aspecten in verband met het gebouw zelf ontwikkelt onze Eco-Mobility Manager, met het oog op de inrichting van de Silver Tower, projecten gericht op een kleinere ecologische voetafdruk van de overheidsdienst, via de promotie van zachte mobiliteit voor de verplaatsingen van medewerkers en bezoekers, de vermindering van het gasverbruik en de afvalberg.

Een comfortabele, efficiënte en duurzame werkomgeving voor het personeel

Nieuwe werkwijzen voor de teams

Het be connected-project vormt een mooie gelegenheid om NWoW te ondersteunen en uit te breiden.

NWoW is de afkorting van New Ways of Working, ook wel “het Nieuwe Werken” genoemd.

Deze nieuwe werkwijzen bevorderen en vergemakkelijken de samenwerking en responsabiliseren tegelijk onze medewerkers. NWoW stuurt ook aan op flexibiliteit en mobiliteit, en probeert zo veel mogelijk profijt te trekken uit de nieuwe technologieën. Het biedt ook kansen op een nieuw evenwicht tussen privéleven en werk.

Het resultaat? Meer zelfstandigheid, een klimaat van vertrouwen en een feedbackcultuur die maken dat onze organisatie kwaliteitsvollere en meer klantgerichte diensten kan leveren.

Bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel vertaalt NWOW zich onder meer in de mogelijkheid om te telewerken, het management via doelstellingen, dat zelfstandigheid en responsabilisering bevordert, en een proefproject voor optioneel prikken op vrijwillige basis.

Het gebruik van instrumenten zoals Office 365 voor een optimale samenwerking en de mogelijkheid om zijn werkpost te kiezen afhankelijk van de activiteit - activity based working - zullen na de verhuizing naar de Silver Tower ook deel uitmaken van de nieuwe werkorganisatie.

Een telewerker van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel die thuis aan het werk is

Een hightech overheidsdienst

Be connected wil het personeel ook spitstechnologie ter beschikking stellen zodat het zijn werk in de best mogelijke omstandigheden kan uitvoeren en op termijn een kwaliteitsvollere dienstverlening kan bieden aan de burgers, ondernemingen en institutionele partners. Zo zullen de medewerkers kunnen gebruikmaken van een verbeterde online dienstencatalogus, gekoppeld aan een spiksplinternieuwe fysieke desk voor bepaalde interventies zoals IT-herstellingen, telefonielevering, enzovoort.

Deel de pagina