Doorgaan naar artikel

Brussel Economie en Werkgelegenheid ondersteunt ondernemers door zo sterk mogelijk aansluiting te vinden bij hun leefwereld en programma's voor economische ontwikkeling op te zetten die beantwoorden aan hun specifieke behoeften. In 2021 heeft het bestuur nogmaals tal van steunmaatregelen genomen voor Brusselse bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis01. Het bestuur heeft ook bijgedragen aan de bevordering van de economische transitie in het Gewest en een uniek loket opgericht voor de arbeids- en verblijfsvergunning.

01 Covid-steunmaatregelen voor de Brusselse ondernemingen

Ook in 2021 was de negatieve impact van de coronacrisis op het gewestelijke economisch weefsel groot. Daarom is Brussel Economie en Werkgelegenheid op haar elan van 2020 doorgegaan om de sterk getroffen Brusselse ondernemingen te ondersteunen.

Reeds in januari werden nieuwe steunmaatregelen zoals de handelshuurlening en covid-premies voor contactberoepen als kappers en schoonheidsspecialistes – die verplicht moesten sluiten – gelanceerd. Deze hulp werd in het voorjaar snel uitgebreid voor ondernemingen met zogenaamde “niet-essentiële” activiteiten, en ook de horeca, de toerisme-, sport-, event- en cultuursector en de taxi’s konden rekenen op bijkomende financiële steun via de “Tetra” en “Tetra+”-premies. In het najaar werd de focus dan verlegd naar herstelsteun (relancepremies) vooral voor de horeca en het nachtleven.

Uiteindelijk kende het bestuur tussen januari en december 2021 maar liefst 25 519 Covid-19 premies toe voor een totaalbedrag van 194 328 318 euro. Sinds het begin van de gezondheidscrisis in maart 2020 ging het zelfs al om 72 379 premies voor in totaal 378 589 674 euro. Meer dan 41 500 verschillende Brusselse ondernemingen werden op die manier financieel geholpen door het Gewest, een ongezien resultaat. Zowel uit de politieke als uit de ondernemerswereld kwam daarvoor een welgemeende dankjewel!

Opmerkelijk: Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft deze indrukwekkende prestatie geleverd bovenop haar ‘normale’ basisopdrachten, zowel op vlak van beleidsvoorbereiding als de uitvoering ervan.

02 Economische transitie in de praktijk

Een erg belangrijk criterium bij het op(en)stellen van de facultatieve subsidies in 2021 was de focus op het bevorderen van de economische transitie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Die transitie houdt de geleidelijke omvorming in van economische activiteiten met de bedoeling bij te dragen aan de globale sociale en milieu-uitdagingen.

In het licht van de coronacrisis, werd daarbij ook gefocust op het ondersteunen van ondernemingen en in moeilijkheden, op het voorkomen van faillissementen en op de economische relance en transitie. Een formule die duidelijk aansloeg. Zo werden er voor de projectoproep ‘Begeleiding van het ondernemerschap naar economische transitie’ ruim 200 kandidatuursdossiers ingezonden.

In 2021 organiseerde Brussel Economie en Werkgelegenheid in samenwerking met zijn partners 1819, hub.brussels en Leefmilieu Brussel niet minder dan negen verschillende projectoproepen.

03 Uniek loket voor arbeids- en verblijfsvergunning

Nadat in een eerdere fase de administratieve vereenvoudiging van de procedure voor economische migratie via de gecombineerde vergunning voor arbeid én verblijf werd gerealiseerd, volgde in 2021 het sluitstuk met de volledige digitalisering van de aanvraag- en verwerkingsprocedure zelf.

Voor de realisatie van het unieke loket “Single Permit” werkte Brussel Economie en Werkgelegenheid nauw samen met alle betrokken actoren zowel op federaal (RSZ, Dienst Vreemdelingenzaken, …) als op gewestelijk niveau.

Voortaan kunnen Brusselse werkgevers via de portaalsite Working in Belgium hun digitale aanvraag indienen voor de aanwerving van een niet-Europese onderdaan. Een unieke identificatiesleutel zorgt ervoor dat het dossier doorheen de verschillende administraties kan behandeld, gecontroleerd en opgevolgd worden zodat de ‘Once Only’-verplichtingen worden gerespecteerd.

Het Single Permit-loket laat de klanten/werkgevers toe om hun aanvraag ten allen tijde online op te volgen en beslissingen te raadplegen.

Contacteer ons voor meer informatie

BRUSSEL ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID

  • Sint-Lazarusplein 2
    1035 Brussel
  • +32 (0)2 800 34 52
  • email hidden; JavaScript is required
  • https://economie-werk.brussels/

Deel de pagina