Doorgaan naar artikel

Dagelijks ondersteunt Brussel Economie en Werkgelegenheid ondernemers en onderneemsters door zo nauw mogelijk aan te sluiten op hun leefwereld en programma's voor economische ontwikkeling op te zetten die beantwoorden aan hun specifieke behoeften. In 2020 heeft het bestuur de middelen prioritair ingezet voor de uitrol van een pakket COVID-premies ter ondersteuning01 van Brusselse ondernemingen die hard werden getroffen door de gezondheidscrisis. Het bestuur heeft ook duurzame initiatieven ondersteund02 en de dienstverlening verbeterd door te blijven investeren in het digitale loket MijnBEW03.

01 De uitrol van de COVID-premies

De maatregelen die werden getroffen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken hadden nooit geziene gevolgen voor de Brusselse economie. Om deze gevolgen op te vangen en de bedrijven bij te staan heeft het Gewest een reeks maatregelen genomen die Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft uitgerold.

De COVID-premies

Een van deze subsidies is de "eenmalige premie" van 4.000 euro voor handelaars en horecazaken die door de regeringsbeslissingen moesten sluiten.

Er zijn ook vergelijkbare premies ingevoerd voor sociale inschakelingsondernemingen, dienstenchequebedrijven, buitenlandse handel, de culturele wereld en de landbouwsector.

Een andere uitdaging die het bestuur aanging is de toekenning van 2.000 euro aan bijna 20.000 micro-ondernemingen en zelfstandigen.

In het najaar van 2020 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn steunmaatregelen uitgebreid via nieuwe premies voor hotels, cafés, restaurants, actoren van de evenementensector en vzw's uit de culturele en creatieve sector.

Tussen mei en begin december 2020 heeft Brussel Economie en Werkgelegenheid 46.607 COVID-premies toegekend, alles samen goed voor zowat 172 miljoen euro.

Stroomlijnen, communiceren en samenwerken

Dit titanenwerk is verricht door de verwerking van de aanvragen te stroomlijnen en de gemiddelde behandelingsduur te beperken dankzij slimme en klantvriendelijke digitale procedures op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Gerichte communicatie met de burgers en de bedrijven was hierbij van vitaal belang, met gebruik van het netwerk van het bestuur, de GOB en de voornaamste actoren, namelijk de dienst 1819 en hub.brussels. Ook de vlotte samenwerking met Brussel Financiën en Begroting was een belangrijk pluspunt voor de uitbetaling van de premies aan de begunstigden.

Meer info over de maatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter ondersteuning van ondernemingen die lijden onder de COVID-19-crisis? Neem een kijkje op www.premiecovid.brussels

02 Steun voor duurzame initiatieven

In 2020 is Brussel Economie en Werkgelegenheid ondernemingen, ondernemers en onderneemsters blijven steunen die hun activiteiten duurzamer willen maken of het roer volledig willen omgooien door in de kringloopeconomie te stappen. Hieronder vallen ook zelfstandigen, projectindieners en vzw's die hun activiteiten diverser en hun organisatie socialer willen maken.

In dat opzicht werden er in het begin van het jaar verschillende projectoproepen opnieuw uitgeschreven (Be Circular, Open Soon, Good Food, Sociale Economie, Diversiteit, Local & Together). Een financiële starterkit en begeleiding zijn de meest gegeerde subsidies.

BeCircular: Een duurzame en weerbare Brusselse economie - interview met EnVie

Laureaten van BeCircular maken de Brusselse economie duurzaam en weerbaar – de onderneming EnVie bijvoorbeeld

EnVie is een sociale onderneming.

Met ons bedrijf in Anderlecht zijn we actief in Brussel.

Wat maken we? We maken soep.

We doen ook nog andere dingen.

Ons bedrijf geeft mensen werk die langdurig werkloos zijn.

En we verwerken Belgische groenteoverschotten in onze soep.

Zoveel is duidelijk, bedrijvig zijn in de kringloopeconomie loodst ons meer dan anderen ongehavend door deze woelige tijden.

COVID-19 heeft voor iedereen veel veranderd, ook voor ons.

Hier bij EnVie zagen we de ene na de andere klant bestellingen afzeggen.

Het bedrijf moest een aantal weken de deuren sluiten.

Na enkele weken tijdelijke werkloosheid viel er plots een geschenk uit de hemel, en vooral dankzij de BeCircularsubsidie konden we onze productieband voor een goed doel opstarten.

Tal van verenigingen vroegen ons of we soep konden bereiden voor mensen die momenteel erg behoeftig zijn.

Zo werken we nu mee aan Robin Food, een project om Belgische groenteoverschotten in onze soep te verwerken voor mensen die momenteel erg behoeftig zijn.

Heb je als Brusselse ondernemer ideeën rond de kringloopeconomie?

Dan beveel ik je warm aan

in te tekenen op de BeCircular-projectoproep.

We kregen zoveel steun.

Niet enkel financieel trouwens, ook andere steun.

Je valt terug op een netwerk, vele experten; echt, BeCircular is the place to be voor een geïnspireerde ondernemer.

Surf naar economie-werk.brussels/projectoproepen en kom alles te weten over de door Brussel Economie en Werkgelegenheid gesteunde projectoproepen.

03 Het digitale loket MijnBEW wordt verder uitgerold

Via MijnBEW kunnen Brusselse kmo's premieaanvragen online indienen en de status van hun dossier opvolgen. Deze website vereenvoudigt de administratieve verwerking van premieaanvragen grondig, niet enkel voor het bestuur, maar ook voor ondernemingen en partners van het Gewest.

Oorspronkelijk werden 38 bestaande premies van Brussel Economie en Werkgelegenheid via deze tool beheerd. In 2020 kwamen de terugbetalingen in het kader van het betaald educatief verlof erbij.

Naast dit verbrede aanbod kreeg MijnBEW dit jaar visueel ook een grondige opfrisbeurt na een bevraging van de gebruikers.

Maak een account aan op het MijnBEW-platform: www.mijnbew.brussels.

Contacteer ons voor meer informatie

BRUSSEL ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID

  • Kruidtuinlaan 20
    1035 Brussel
  • +32 (0)2 800 34 52
  • email hidden; JavaScript is required
  • http://werk-economie-emploi.brussels/nl_BE/

Deel de pagina