Doorgaan naar artikel

Brussel Synergie bundelt alle diensten van algemeen belang die verband houden met het beleid, de sturing en de ondersteuning binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel: financiële coördinatie, Human Resources, welzijn en bescherming op het werk (IDPBW), de ondersteunende logistieke diensten (Facilities), de Data Protection Officer (DPO), kwaliteit en de behandeling van klachten, postbeheer en de interne verspreiding van de documenten van de Brusselse regering, juridische ondersteuning, de vertaaldienst en tot slot communicatie. Uiteraard werden zijn teams vooral in beslag genomen door het transversale crisisbeheer01 van de pandemie en de verhuizing naar de Iris Tower eind 202002. Het bestuur was ook verantwoordelijk voor de coördinatie en opvolging van de Strategie Go4Brussels 203003.

01 Het crisisbeheer van de pandemie

Ook de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel heeft vanaf maart 2020 in nooit geziene omstandigheden het hoofd moeten bieden aan de lockdownmaatregelen, waarbij zijn besturen blijk moesten geven van hun veerkracht en verbeelding om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen. Brussel Synergie speelde een hoofdrol om deze maatregelen binnen de overheidsdienst te begeleiden.

Tal van uitdagingen ...

Brussel Synergie stond tijdens deze gezondheidscrisis, als koepelbestuur ten dienste van het personeel en op een transversaal niveau, voor een pak uitdagingen:

 • De maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad en het Overlegcomité opvolgen, de impact ervan op de interne werking analyseren en snel gepaste maatregelen treffen in overleg met het kabinet Openbaar Ambt en talent.brussels.
 • Snel en duidelijk over deze maatregelen intern communiceren aan alle personeelsleden via het intranet.
 • Zorgen voor de goede werking inzake het personeelsbeheer: algauw gingen de aanwervingen en opleidingen helemaal virtueel. De SPRB-GOB Academy, een online opleidingstool, werd eveneens gelanceerd,
 • De continuïteit van de dienstverlening garanderen, in het bijzonder de essentiële functies waarvoor telewerk onmogelijk was, door de ruimten gezond en veilig in te richten (ter beschikking stellen van ontsmettende handgel, plaatsen van wanden in plexiglas, ...).
 • Het Nieuwe Werken (NWoW) en nieuwe virtuele communicatietools begeleiden en bevorderen.
 • Meer dan ooit voor het welzijn van het personeel zorgen door met name te verwijzen naar interne actoren (pijler Welzijn op het Werk, maatschappelijk assistenten, hiërarchisch verantwoordelijken, vertrouwenspersonen) en door het management te sensibiliseren voor zijn cruciale eerstelijnsrol bij het opsporen van gevoelens van onbehagen wegens de verplichte afzondering.

... en evenveel kansen

Door de bijzondere situatie is een versnelling hoger geschakeld voor de digitalisering van de interne procedures bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (elektronische handtekening, digitale goedkeuring, ...) en het gebruik van virtuele samenwerking in de overheidsdienst, via Teams, SharePoint en andere tools. Ook het Nieuwe Werken is zo volledig doorgebroken. Werken met doelstellingen, telewerken en het optioneel prikken werden aangemoedigd.

02 De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel betrekt de Iris Tower

Bijna 1.700 ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, die al jaren over twee hoofdgebouwen verspreid waren, werden eind 2020 in één enkel gebouw ondergebracht: de Silver Tower. Brussel Synergie coördineerde dit verhuisproject, dat de naam be connected kreeg.

Dit project wil de onderlinge banden tussen de verschillende teams van de overheidsdienst versterken, maar ook die met het publiek en hun omgeving. Het omvat eveneens de invoering van nieuwe werkwijzen (NWoW) voor de personeelsleden, en het plaatst de mens (burger én personeelslid) centraal. Het projectteam telde 71 leden, namelijk 6 projectleiders en 65 projectassistenten. 53 projecten hielden verband met de verhuisoperatie.

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit nam er eveneens zijn intrek.

In de zomer van 2020 is Brussels Event & Logistics dan weer verhuisd naar een volledig vernieuwd pand in Vorst. Deze pool bij Brussel Synergie geeft zichtbaarheid aan de Gewestelijke Overheidsdienst en het Gewest door onder andere deel te nemen aan evenementen groot en klein, zowel in België als in het buitenland: beurzen, salons, ...

Iris Tower
Iris Tower
Iris Tower
Iris Tower
Iris Tower
Iris Tower

03 Go4Brussels 2030

Om het te volgen traject voor de door de gewestelijke meerderheid beoogde economische, maatschappelijke en milieutransitie uit te stippelen, hebben de Brusselse Regering en de sociale partners midden januari 2020 de oprichtingsakte van de Strategie Go4Brussels 2030 ondertekend. Deze strategie is een rechtstreeks verlengstuk van de Strategie 2025.

Go4Brussels 2030 brengt heel wat instellingen samen rond de tafel (Brussel Economie en Werkgelegenheid, Brussel Mobiliteit, Actiris, Innoviris, ...), maar de centralisering en opvolging van deze strategie (coördinatie, begrotingsbeheer, communicatie, verslaggeving, enz.) lag in handen van Brussel Synergie.

De acties die voortvloeien uit Go4Brussels 2030 voorzien onder meer in het koolstofarm maken van alle sectoren, de versterking van de steun aan ondernemingen die de duurzaamheidscriteria naleven, meer steun voor de sector van de kringloopeconomie en de digitalisering, de bevordering van ambachten en de ontwikkeling van beroepen die te maken hebben met het milieu en duurzame voeding.

Contacteer ons voor meer informatie

BRUSSEL GEWESTELIJKE COÖRDINATIE

 • Kruidtuinlaan 20
  1035 Brussel
 • +32 (0)2 204 21 11
 • email hidden; JavaScript is required
 • https://overheidsdienst.brussels/

Deel de pagina