Doorgaan naar artikel

Woordje van de secretarissen-generaal

Beste lezer,

We zijn verheugd om u via dit rapport de belangrijkste realisaties van onze Gewestelijke Overheidsdienst Brussel van het afgelopen jaar voor te stellen. We zijn als secretarissen-generaal enorm fier op de manier waarop onze teams ook dit jaar de continuïteit van de dienstverlening hebben weten te waarborgen en enorm veel werk hebben verzet in uitzonderlijke omstandigheden.

Terwijl 2020 volop in het teken stond van het hoofd bieden aan de sanitaire crisis, hebben we in 2021 volop de terugkeer naar het gewone (werk)leven voorbereid, dat natuurlijk fundamenteel veranderd is. Zo zullen de vergaderingen op afstand steeds meer evolueren naar hybride vergaderingen, zal een evenwicht moeten gevonden worden tussen telewerk en elkaar nog echt ontmoeten, en nog zoveel meer.

In 2021 werden ook de krijtlijnen voor de toekomst van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel uitgezet via het uitwerken van een nieuw strategisch plan voor de komende vijf jaar: “Samen bouwen aan een duurzame toekomst”. Samen met de Regering en andere Brusselse overheidsdiensten willen we bijdragen aan de toekomst van het Gewest via het opzetten van een netwerk governance. Samen met de andere leden van onze directieraad en de transversale diensten willen we volop inzetten op het welzijn van onze medewerkers, op het versterken van het goed bestuur binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en op het centraal stellen van de gebruiker in onze dienstverlening.

Naast dit algemene beleid hebben de verschillende besturen binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel hun specifieke core business waarover u in dit rapport een bloemlezing vindt uit de belangrijkste realisaties van 2021. U vindt in dit rapport niet enkel een terugblik op 2021 maar tevens onze toekomstplannen voor 2022. Want nu hopen we, net als iedereen, op betere tijden en een echt nieuw begin, waarin al onze personeelsleden eindelijk echt volop onze nieuwe kantoortoren zullen ontdekken en er elkaar regelmatig ontmoeten en waarin er een vruchtbare wisselwerking kan zijn tussen onze overheidsdienst, de wijk en alle burgers en gebruikers van ons Gewest.

We wensen u veel leesplezier.

Julie Fiszman
Secretaris-generaal

Gerd Van Den Eede
Adjunct-secretaris-generaal

Woordje van de minister van Openbaar Ambt

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel heeft hectische jaren achter de rug. Zoals iedereen kreeg ook de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel de COVID-crisis te verteren, met het telewerk dat voor onze ambtenaren niet steeds een zegen was of vlot verliep, en alle Brusselaars in de onzekerheid over de toekomst stortte.

Maar het einde van de coronacrisis lijkt in zicht. Onze ambtenaren zien elkaar weer meer op kantoor dan op hun scherm. Het is een moeilijke periode geweest maar we hebben met het beestje leren leven en onze diensten zijn finaal zonder al te veel problemen de ergste perioden doorgekomen, mede dankzij de inzet en de flexibiliteit van alle medewerkers.

Getuige hiervan het weer rijk gevulde jaarverslag 2021, iets om terecht fier op te zijn. Inderdaad, de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel heeft niet stil gezeten. Daarvoor dank ik alle medewerkers. Het is belangrijk dat we lessen trekken uit die COVID-periode en meenemen wat positief was: het telewerk is bijvoorbeeld een blijver, al moeten we samen het evenwicht tussen de job en het privéleven bewaken, waarbij het recht op deconnectie verworven is.

Tussendoor verhuisden verschillende Gewestelijke Overheidsdienst Brussel-diensten naar de centrale toren aan het Sint-Lazarusplein. Ik kan me voorstellen dat ook dit zeker in het begin gepaard ging met was stress, tot iedereen zich weer thuis kon voelen en de geneugten van een nieuwe, comfortabele omgeving proefde. Belangrijk waren ook de regeringsbeslissingen van eind 2021 en begin 2022 om de personeelsplannen én de bijhorende budgettaire middelen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en de A-instellingen van openbaar nut goed te keuren. De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel evolueert zo van 1 464 voltijdse equivalenten (VTE) eind 2021 naar 1 742 VTE’s, wat ademruimte moet geven aan het aanwezige personeel.

Na het crisisbeheer van de afgelopen jaren, hernemen we vanuit het Openbaar Ambt onze inspanningen om de objectieven van het regeerakkoord te realiseren. Zo werd een nieuw sectoraal akkoord onderhandeld met de vakbonden. Met experten in human resources van de verschillende instellingen bereiden we een aanpassing van het Statuut voor die het Openbaar Ambt zal moderniseren en aantrekkelijker maken voor het jong en divers potentieel aan Brusselse arbeidskrachten.

We zullen daarin meer autonomie inbouwen voor de leidend ambtenaren op het vlak van personeelsbeleid en budgetbeheer. Anderzijds dwingt de economische en budgettaire realiteit ons om onze administratieve organisatiestructuur, die sinds de oprichting van het Gewest organisch gegroeid is, te herbekijken, de eigen werking beter te stroomlijnen en op die manier een betere dienstverlening te kunnen bieden aan onze burgers. Deze reflectie is ingezet vanuit het secretariaat-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en werd OPTiris gedoopt.

Sinds 24 februari, toen Rusland een oorlog tegen Oekraïne ontketende, kreeg ook ons gewest af te rekenen met een crisis die op het moment dat ik dit schrijf, nog geen duidelijke uitkomst of afloop in het vooruitzicht stelt. Gelukkig heeft de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in de voorbije jaren bewezen zijn mannetje te kunnen staan. Ook de nieuwe crisis met de komst van duizenden vluchtelingen uit Oekraïne moeten we kunnen bezweren.

Gesterkt door het vertrouwen van de regering in zijn diensten, gehuisvest in aangename, moderne kantoren uitgerust met de nieuwste snufjes en een klantgerichte instelling, heeft de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel nu de troeven in handen om het vertrouwen te behouden. Van de burgers en de ondernemingen, voor wie de dienstverlening in de nieuwe omgeving sterk is verbeterd. Van andere overheden en publieke instellingen en van de buurtbewoners rondom, die graag over de vloer komen.

En van mezelf, die als bevoegd minister alles in het werk zal stellen om de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel koers te laten zetten naar een mooie toekomst.

Sven Gatz

Brussels minister bevoegd voor Ambtenarenzaken

Deel de pagina