Doorgaan naar artikel

Onze waarden

 1. Klantgerichtheid
 2. Uitmuntendheid
 3. Solidariteit
 4. Integriteit
 5. Respect

Onze inzet voor het milieu

De milieuperformanties van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel zijn in 2021 bijzonder sterk beïnvloed door de pandemie. Tal van verbruiken zijn door afgenomen activiteiten, telewerk en andere digitale oplossingen zeer drastisch afgenomen. Andere waardes zijn gestegen omwille van nieuwe aankopen en de crisissituatie. Deze verschuivingen bieden stof tot analyse om het milieumanagementsysteem en de milieuperformanties met de betrokken besturen te verbeteren, met het oog op duurzaamheid en welzijn van het personeel.

 1. 100% groene energie (= 2020)
 2. Fotokopieertoestellen en printers die gebruikmaken van milieuvriendelijk papier (= 2020)
 3. 2,23 kg papier per voltijds equivalenten (-72,64% ten opzichte van 2020) ¹
 4. Elektriciteitsverbruik: 1592,08 kWh per voltijds equivalenten ¹
 5. Gasverbruik: 1400,75 kWh per voltijds equivalenten ¹
 6. Een vloot van 88 dienstwagens (= 2020) waarvan 38 elektrisch (+11,8% ten opzichte van 2020)
 7. 8 bedrijfsvoertuigen (-42,86% ten opzichte van 2020)
 8. 11 elektrische dienstfietsen (+10% ten opzichte van 2020)
 9. We hebben de uitstoot van 77,74 ton koolstofdioxide gecompenseerd, afkomstig van dienstreizen met het vliegtuig, de trein en wagen

¹ Deze gegevens werden verzameld in het kader van ISO 14001 en hebben dus enkel betrekking op de Iris Tower.

Woon-werkverkeer:

Grafiek : Woon-werkverkeer:

 • te voet • 3%
 • fiets • 12.7%
 • openbaar vervoer • 74.9%
 • wagen • 8%
 • moto/scooter • 1.3%
 • step • 0.1%

Binnenlandse dienstverplaatsingen:

Grafiek : Binnenlandse dienstverplaatsingen:

 • te voet • 15.5%
 • fiets • 11.9%
 • openbaar vervoer • 52.4%
 • wagen • 18.4%
 • moto/scooter • 1.5%

Onze inzet voor diversiteit

Het engagement van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor diversiteit en tegen discriminatie

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel verbindt er zich op zijn niveau toe individuele verscheidenheid op de werkvloer te promoten en tegen discriminatie in professionele betrekkingen te strijden, zowel in relaties tussen collega's als in contacten met externe partners.

Hoe hebben we dat gedaan? Door als collectief teken van engagement een diversiteitscharter aan te nemen dat is aangepast aan de huidige uitdagingen van diversiteit en non-discriminatie.

Eind 2020 hebben de leden van de interne begeleidingscommissie Diversiteit het initiatief genomen om, in samenspraak met het basisoverlegcomité en de directieraad, het diversiteitscharter van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, dat al van 2005 dateerde, een opfrisbeurt te geven en beter te doen aansluiten op de huidige uitdagingen inzake diversiteit en non-discriminatie. Op die manier wilden ze nogmaals het belang benadrukken dat onze instelling aan die waarden hecht.

Dit charter is van toepassing op alle personeelsleden, zonder onderscheid. Alle medewerkers van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel moeten respect voor elk individu in zijn of haar eigenheid hoog in het vaandel dragen, diversiteit waarderen en de strijd tegen alle vormen van discriminatie aangaan.

In het kader van de campagne om dit document te verspreiden dat een sokkel vormt van de identiteit van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, maar vooral om de steun en het engagement van het personeel voor deze thema’s te stimuleren en dit aan de buitenwereld te tonen, werden in 2021 zeven filmpjes gemaakt. Bekijk ze hieronder.

Bovendien heeft de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel sinds begin 2021 een nieuw actieplan Diversiteit 2021-2022. De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel heeft ook een nieuwe diversiteitsmanager aangesteld, die zich voltijds aan deze taak wijdt.


Deel de pagina