Doorgaan naar artikel

8 besturen

7 opdrachten

... die betrekking hebben op alle spelers die deelnemen aan het maatschappelijke leven: burgers, werknemers, ondernemingen, verenigingen en administraties.

 1. De economische ontwikkeling en het scheppen van werkgelegenheid bevorderen.
 2. De openbare ruimte inrichten en de uitrustingen voor mobiliteit en onroerend erfgoed beheren.
 3. Zorgen voor een kwaliteitsvolle huisvesting voor iedereen.
 4. De gewestelijke openbare financiën beheren en de controle ervan organiseren.
 5. De plaatselijke besturen organiseren, adviseren, controleren en financieren.
 6. Zorgen voor een doeltreffende vertegenwoordiging van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel bij nationale, Europese en internationale instanties, rekening houdend met de rol van Brussel als hoofdstad van Europa.
 7. De algemene samenhang van onze werking en onze acties verzekeren, de acties van de besturen coördineren en hen bijstaan middels een algemene dienstverlening.

1 directieraad

De directieraad bestaat uit ambtenaren uit de hoogste rangen van de hiërarchie, nl. de secretaris-generaal, de adjunct-secretaris-generaal en de directeurs-/directrices-generaal.

De directieraad beheert in nauwe samenwerking met de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dossiers die onder zijn bevoegdheid vallen op administratief, technisch en juridisch vlak en legt ze vervolgens ter goedkeuring voor aan de gewestelijke ministers.

Deze is bovendien verantwoordelijk voor de algemene organisatie, en dito beheer en coördinatie, van de opdrachten van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Daarnaast controleert de directieraad de acties die in dat verband door de besturen en de diensten worden gevoerd.

Deze neemt ook beslissingen over het personeel en voert de bevoegdheden uit die hem zijn toegekend door het personeelsstatuut.

Onze teams

1466
personeelsleden
758
vrouwen
708
mannen
43.4
jaar (gemiddelde leeftijd)
1214
occasionele en structurele telewerkers*
982
statutairen
484
contractuelen

* In het cijfer is ook rekening gehouden met uitzonderlijk telewerk in het kader van de gezondheidscrisis.

Verdeling per bestuur

Grafiek : Verdeling per bestuur

 • Brussel Synergie • 337
 • Brussel ConnectIT • 29
 • Brussel International • 64
 • Brussel Economie en Werkgelegenheid • 244
 • Brussel Financiën en Begroting • 130
 • Brussel Huisvesting • 138
 • Brussel Mobiliteit • 429
 • Brussel Plaatselijke Besturen • 95

Opleidingsniveau

Grafiek : Opleidingsniveau

 • Master • 653
 • Bachelor • 322
 • Hoger secundair • 322
 • Geen diploma vereist • 169

Cijfers op 31.12.2021

Onze begroting

Inkomsten

Grafiek : Inkomsten

 • Gewestelijke belastingen - 1 418 538 000 € • 32.1%
 • Gewestbelastingen - 121 292 000 € • 2.70%
 • Gewestelijke PB + solidariteitsmechanisme - 1 289 075 000 € • 29.10%
 • Overgedragen bevoegdheden 6e Staatshervorming - 511 114 000 € • 11.60%
 • Juist financiering Brusselse instellingen - 535 592 000 € • 12.10%
 • Agglomeratieontvangsten - 250 039 000 € • 5.70%
 • Andere ontvangsten - 297 760 000 € • 6.7%

Totaal : 4 423 410 000 €

Uitgaven

Grafiek : Uitgaven

 • Beheer van de gewestelijke instellingen - 1 448 662 000 € • 21.52%
 • Ondersteuning van de plaatselijke besturen - 822 740 000 € • 12.22%
 • Werkgelegenheid en economische ontwikkeling - 1 381 268 000 € • 20.52%
 • ICT en wetenschappelijk onderzoek - 154 969 000 € • 2.30%
 • Mobiliteit en vervoer - 1 407 388 000 € • 20.91%
 • Leefmilieu en openbare netheid - 483 655 000 € • 7.18%
 • Ruimtelijke ordening -779 965 000 € • 11.59%
 • Schuldenlast - 161 183 000 € • 2.39%
 • Andere - 91 798 000 € • 1.36%

Totaal : 6 731 628 000 €

Deel de pagina