Doorgaan naar artikel

Brussel Huisvesting heeft als opdracht te zorgen voor kwaliteitsvolle huisvesting voor iedereen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daartoe heeft het bestuur in 2021 gewerkt aan de creatie van nieuwe transitwoningen om gezinnen op te vangen van wie de woning ongezond is01 alsook aan de vereenvoudiging van de aanvraagprocedure voor de huurtoelage02 . Brussel Huisvesting heeft ook zijn nieuwe website online geplaatst03 , om de Brusselaars in te lichten over de diensten en projecten van het bestuur en zijn partners.

01 Nieuwe transitwoningen om gezinnen op te vangen van wie de woning ongezond is

Om kwetsbare gezinnen die hun woning omwille van een beslissing tot huurverbod moeten verlaten, te helpen bij hun zoektocht naar nieuw onderdak zijn er in het totaal negen transitwoningen aangekocht. Deze opvangplaatsen bieden een tijdelijke en voorwaardelijke oplossing voor gezinnen die zich in een specifieke problematische huisvestingssituatie bevinden.

Met een budget van 2,5 miljoen euro, uitgetrokken in het kader van het Noodplan voor Huisvesting, zijn er twee eigendommen aangekocht wegens hun centrale ligging in Brussel en hun toegankelijkheid via het openbaar vervoer: een gebouw met vijf appartementen in Anderlecht (foto hieronder) en een ander met vier appartementen in de Anneessenswijk in Brussel-Stad. Die woningen, met één, twee of drie kamers, zijn bemeubeld, maar bepaalde gezinnen krijgen ook de mogelijkheid hun meubels op te slaan in een gesloten box tijdens hun verblijf.

Toewijzing

Het bestuur wijst een transitwoning toe voor een periode van drie maanden (verlengbaar) op basis van de technische situatie en het gevaar dat de woning die ze tot nu toe betrokken, inhoudt voor de gezondheid en veiligheid van de huurders. De sociale situatie en de gezinssamenstelling zijn ook elementen die bepalend zijn voor de toekenning van een transitwoning.

Tijdens hun verblijf worden de huurders begeleid bij hun zoektocht naar een duurzame oplossing voor hun huisvestingsproblemen.

Een multidisciplinair team

Om dit project tot een goed einde te brengen is er een multidisciplinair expertenteam samengesteld, met architecten, juristen en specialisten inzake financiële en begrotingskwesties, sociale begeleiding en herhuisvesting. Een vernieuwende aanpak die een verrijkende ervaring oplevert voor de gewestelijke huisvestingsinspecteurs!

In 2021 hebben de gewestelijke huisvestingsinspecteurs na hun controles van te huur gestelde woningen 109 verhuurverboden uitgesproken na ingebrekestelling, en 135 onmiddellijke verhuurverboden wegens een ernstig risico voor de gezondheid en veiligheid van de bewoners.

02 Een nieuwe huurtoelage voor 12 500 gezinnen

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft beslist de aanvraagprocedure voor de huurtoelage te vereenvoudigen en de criteria ervan te versoepelen. Zo zouden 12 500 gezinnen die wachten op een sociale woning ervoor in aanmerking komen als ze voldoen aan alle voorwaarden.

De nieuwe huurtoelage trad in werking op 10 oktober 2021. De hervorming van deze toelage is een maatregel uit het Noodplan voor Huisvesting.

Door te werken met authentieke bronnen, moeten gegevens over inkomen én gezinssamenstelling niet meer bij de burger opgevraagd worden. De vereenvoudiging van de procedure zorgt ervoor dat de aanvrager minder documenten moet indienen. Het toelagebedrag is ook opgetrokken. Het basisbedrag varieert van 120 tot 160 euro per maand, afhankelijk van de situatie van het begunstigde gezin, en wordt vermeerderd op basis van het aantal kinderen in het gezin.

Gezinnen die recht hebben op een huurtoelage krijgen die voor vijf jaar. Daarna kunnen ze opnieuw een aanvraag indienen voor een nieuwe periode van vijf jaar. Zij ontvangen tijdens die periode de huurtoelage zolang ze ingeschreven zijn op wachtlijst voor een sociale woning en voldoen aan alle voorwaarden m.b.t. de huidige woning alsook onroerend goed.

Gezinnen met een persoon ouder dan 65 jaar of een persoon met een handicap kunnen de toelage eventueel langer dan tien jaar krijgen.

Afspraak op de website van Brussel Huisvesting voor meer informatie.

03 Een herwerkte website

Als centrale speler op de woonmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil Brussel Huisvesting de Brusselse burgers informeren over de diensten en projecten van het bestuur en zijn partners, alsook over tal van onderwerpen zoals het aan- en verkopen van een woning, huren en verhuren, renoveren en bouwen, enz.

Naast een webportaal is deze nieuwe website ook een corporate website gewijd aan de voorstelling van Brussel Huisvesting. Het is immers het kanaal bij uitstek om te communiceren over de diensten en projecten van het bestuur, zoals de huursteun, de diensten om de huisvestingskwaliteit te verhogen en de strijd tegen discriminatie en leegstaande woningen.

Nu de website in een nieuw jasje steekt, zullen de Brusselaars er sneller het antwoord op hun vragen vinden. Er zijn tal van online tools opgenomen in de website, waarmee burgers onder meer een simulatie kunnen uitvoeren om na te gaan of ze recht hebben op een toelage.

Via deze nieuwe website versterkt het bestuur zijn positie als informatiepunt over huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Contacteer ons voor meer informatie

BRUSSEL HUISVESTING

  • Sint-Lazarusplein 2
    1035 Brussel
  • +32 (0)2 204 21 11
  • email hidden; JavaScript is required
  • https://huisvesting.brussels/

Deel de pagina