Doorgaan naar artikel

In 2021 stelde Brussel Mobiliteit de voetganger centraal in zijn mobiliteitsbeleid01, zowel op het vlak van sensibiliseringscampagnes als inzake infrastructuurwerken (trottoirplan, ...). Het bestuur heeft ook zijn nieuwe "Mobility Center" ingehuldigd02, dat het deelt met de MIVB, en heeft het aantal vernieuwings- en verfraaiingswerken opgedreven03 op het openbaarvervoernet.

01 Focus op stappen!

Stappen is de meest gebruikte verplaatsingswijze voor verplaatsingen binnen Brussel (37% van de verplaatsingen), en is zelfs populairder dan de auto! Stappen is ook de meest doeltreffende verplaatsingswijze voor korte afstanden, en 25% van de verplaatsingen in Brussel bedragen minder dan 5 km. Het doel van het gewestelijke mobiliteitsplan GoodMove bestaat erin dat tegen 2030 de helft van de verplaatsingen binnen Brussel te voet en met de fiets worden afgelegd.

Je Voeten©, een campagne met een hoek af

Je Voeten© ... een unieke technologie, het resultaat van een lang ontwikkelingsproces, geïnspireerd door het verleden maar bedacht voor de toekomst. Je Voeten© zijn gratis, een lokaal product, 100% natuurlijk en de klok rond beschikbaar. Begin mei 2021 heeft Brussel Mobiliteit een sensibiliseringscampagne met een knipoog opgestart om stappen als verplaatsingswijze meer cachet te geven.


Stappen is ook als hoofdthema gekozen voor de Week van de Mobiliteit, als link tussen de verschillende vervoerswijzen gebruikt voor al onze verplaatsingsredenen (school, werk, vrije tijd, winkelen). Ter gelegenheid van deze themaweek had Brussel Mobiliteit een challenge in petto: "Walk this week". Doel: Brusselaars ertoe aanzetten minstens 10.000 stappen per dag te zetten door zich in team in te schrijven voor de challenge, de hele week lang.

Walk, een nieuw verenigingsplatform

Walk zag het daglicht in 2021, met de steun van Brussel Mobiliteit, en neemt de vorm aan van een platform dat Brusselse organisaties, groepen en wijkcomités verenigt die pleiten voor een voetgangersgerichte stad. Walk heeft als opdracht het pad te effenen voor een netwerk van wandel- en voetgangersorganisaties en -experten, en een contactpunt, informatiecentrum en uitwisselingsruimte te bieden voor kwesties en initiatieven rond dit thema in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De website www.walk.brussels biedt tools en bronnen die helpen om vlotter door Brussel te wandelen: kaarten en routes, participatieve methodes, uitgestippelde wandeltochten, technische vademecums over voetgangersinrichtingen.

Infrastructuur die iedereen tot stappen aanzet

Om stappen te bevorderen is ook kwaliteitsvolle infrastructuur nodig. Daarom heeft Brussel Mobiliteit een "voetgangersroadmap" uitgewerkt, die beoogt de acties van Good Move die met wandelen te maken hebben concreter te maken en de stad aangenamer te maken voor voetgangers. Dit voetgangersbeleid is inclusief bedoeld, want personen met beperkte mobiliteit maken zowat 30% uit van de bevolking. Het gaat dan om rolstoelgebruikers of mensen die een wandelstok of krukken nodig hebben, maar ook om ouders met kinderwagens, mensen met boodschappentassen, zwangere vrouwen, mensen met een tijdelijke of permanente handicap, enz. Bij een herinrichting van de openbare ruimte wordt vandaag systematisch de voetganger centraal geplaatst in elk project dat wordt uitgedacht.

Good Move voorziet in het aanleggen van 11,4 km aan voetgangersboulevards (zonder de openbare pleinen mee te rekenen) tegen 2030.

De voetgangersboulevards steunen op drie beginselen:

 • Stappen (en tijd doorbrengen) voorrang verlenen op de andere vervoerswijzen.

 • Verbinden met het stadsvervoer.

 • Doorsteken vergemakkelijken en maximale toegankelijkheid bieden.

Tot nu toe behaalt 1,6 km aan wegen die standaarden. Ongeveer 4,2 km is opgenomen in een meerjarig investeringsprogramma voor de openbare ruimtes.

Naast de herinrichtingsprojecten is er ook de kwestie van het trottoironderhoud. In 2020 heeft Brussel Mobiliteit de toestand geanalyseerd van de trottoirs van het voetgangersnetwerk PLUS van GoodMove (de plaatsen waar de meeste voetgangers te vinden zijn, in kaart gebracht in samenwerking met de gemeenten: gemeentekernen, grote uitrustingen, toegang tot de voornaamste stations van het openbaarvervoernetwerk, de prioritaire ontwikkelingszones).

Op basis daarvan heeft Brussel Mobiliteit een proactief meerjarenplan voor het onderhoud van de trottoirs opgestart, met een budget van 6 miljoen euro in 2021.

De doelstelling is dubbel:

 • Alle renovaties en het conform maken om de toegankelijkheid te verbeteren voor personen met beperkte mobiliteit opnemen in een programma over drie jaar;

 • De renovatie van volledige stukken trottoir plannen in plaats van hier en daar herstelwerken uit te voeren.

Meerdere werken zijn uitgevoerd in 2021: Jetse Laan, Lakense Laan, Ninoofsesteenweg, Pleinlaan, Munthoflaan, Sint-Michielslaan, ...

Voor die werken houdt het bestuur zoveel mogelijk rekening met het comfort van voetgangers en personen met beperkte mobiliteit, door te kiezen voor betontegels van 20x20 cm. De hellingsbanen en voetgangersdoorgangen worden geoptimaliseerd en de openbaarvervoerhaltes worden aangepast aan de meest recente normen.

02 Een nieuw gewestelijk centrum voor mobiliteitsbeheer

De verschillende verkeerscentrales van de MIVB en ook het centrum voor verkeersbeheer van Brussel Mobiliteit zijn sinds september 2021 samen ondergebracht in hetzelfde gebouw: het Brussels Mobility Center. Deze samenvoeging beoogt een nog betere communicatie en samenwerking tussen de verschillende diensten die dagelijks ijveren voor vlotter verkeer in Brussel.

In hun nieuwe werkomgeving zullen de operatoren van het mobiliteitscentrum en de verkeerscentrales van Brussel Mobiliteit de tunnels en het wegennet opvolgen en verkeersincidenten beheren. Vanaf hun desk beheren ze de communicatiesystemen en hebben ze toegang tot de camerabeelden aan de tunnels, bruggen en kruispunten.

Het centrum beschikt ook over een crisisbeheerzaal met toegang tot de systemen en camerabeelden, om samen met de partners (DBDMH, politie, gemeenten, MIVB, enz.) doeltreffend op te treden in geval van grote incidenten of crisissen.

Brussel Mobiliteit heeft van de verhuizing gebruik gemaakt om zijn informaticasystemen te moderniseren. Elk van de acht desks is voorzien van drie grote schermen en geavanceerd materiaal om verbinding te maken met de verschillende systemen. Deze nieuwe werktools maken het mogelijk het verkeer dynamischer te beheren.

03 Renovatie en verfraaiing van het openbaarvervoersnet

In het verlengde van de projecten uitgevoerd in de stations Lemonnier en Simonis hebben Brussel Mobiliteit en de MIVB, in samenwerking met de gemeente Schaarbeek, in 2021 aan kunstenaars voorgesteld een bekleding te bedenken voor de tunneltoegang op de Auguste Reyerslaan tussen het station Diamant en de Meiserrotonde.

De tunneltoegangen zijn de hellingsbanen waarmee trams van de begane grond naar ondergrondse haltes kunnen rijden. Het is de bedoeling die "verloren" ruimtes op te waarderen en ze beter te integreren in de stedelijke en landschapsomgeving.

Een specialistencomité heeft een preselectie uitgevoerd op basis van een reeks criteria (haalbaarheid, uitvoeringstechniek, artistieke kwaliteit, contextualisering van het voorgestelde kunstproject, enz.) om de beste voorstellen te behouden. Daarna konden de omwonenden en gebruikers stemmen voor de geselecteerde projecten. Uiteindelijk heeft het collectief Cuistax het meeste stemmen behaald en de tunneltoegang in een nieuw jasje gestoken door er eind oktober 2021 verschillende nachten aan te werken.

In 2021 werd ook de renovatie aan het station Clemenceau afgerond, na twee jaar werken.

Daar werd 7,5 miljoen euro in geïnvesteerd. Een nieuwe voetgangersbrug biedt voortaan toegang tot de perrons via liften, en twee liften zijn geïntegreerd in de toegang die uitgeeft op de Bergense Steenweg.

Tijdens de werken zijn ook de tussenverdiepingen gerenoveerd en de verplaatsingsstromen van de reizigers geoptimaliseerd. Daarnaast is de zichtbaarheid van het station verhoogd door de toegang aan de Kliniekstraat, waar er twee roltrappen zijn, te vergroten. De nieuwe ledverlichting, die energiezuiniger en milieuvriendelijker is, maakt de ruimte veiliger en gezelliger.

Wat het concept betreft, heeft de architect van het renovatieproject, Francesco Cirelli, samenhang nagestreefd met de bestaande architectuur en het werk van Joseph Willaert "Promenade", door hetzelfde kleurenpalet over te nemen voor de tegels van de tussenverdiepingen en voor de asymmetrische structuur en curve van de nieuwe constructie aan de Kliniekstraat.

In het kader van het toegenkelijkheidsprogramma van onze metrostations, werd het station Clémenceau gerenoveerd door Brussel Mobiliteit, in samenwerking met de MIVB. De werken hebben ongeveer 2 jaar geduurd.

De hoofddoelstelling van het project was om de toegankelijkheid van het station te verbeteren. Zo werden er twee nieuwe liften geïnstalleerd aan de ingang van de Bergensesteenweg. Aangezien het station bestaat uit één centraal perron werd een passerelle toegevoegd om een directe toegang van de liften tot het perron te garanderen, zonder te raken aan het bestaande aanbod van trappen en roltrappen. Onze voornaamste bezorgdheid blijft het verzekeren van het beste parcours voor elke reiziger.

Een andere doelstelling van het project was om meer zichtbaarheid te creëren voor het station. We hebben de ingang aan de Kliniekstraat vergroot om er twee roltrappen en een trap te voorzien.

De veiligheid van het station hebben we aangepakt op 2 aspecten. Enerzijds hebben we gezorgd voor een goede afsluiting van het station. Hiervoor hebben we vouwhekken en rolluiken geplaatst die anti-vandaal en – inbraak zijn. Een ander aspect dat we hebben aangepakt is het verhogen van het veiligheidsgevoel van de reiziger. Hiervoor hebben we gezorgd voor voldoende verlichting en camera’s die verbonden zijn met de verkeerscentrale van het metrostation.

We hebben ook getracht de gezelligheid van het station de verhogen. Niet enkel door een complete renovatie van de twee mezzanines en een totale vervanging van de verlichting, maar ook door het opwaarderen van de architecturale waarde van het station. De architect Cyrélie heeft rekening gehouden met het oeuvre d’art ‘Wandeling’ van Joseph Willaert

Bij de renovatie van het station hebben we ook een aantal ecologische ingrepen gedaan. De liften zijn uitgerust met motoren met permanente magneten. Deze hebben een geruisloze werking en een hoog rendement. De roltrappen zijn uitgerust met persoonsdetectie zodat deze in stand-bymodus gaan van zodra er zich geen personen bevinden op de roltrappen.

Contacteer ons voor meer informatie

BRUSSEL MOBILITEIT

 • Sint-Lazarusplein 2
  1035 Brussel
 • 0800 94 001
 • email hidden; JavaScript is required
 • http://mobiliteit.brussels

Deel de pagina