Doorgaan naar artikel

Brussel Huisvesting heeft als opdracht te zorgen voor kwaliteitsvolle huisvesting voor iedereen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daartoe heeft het bestuur een brochure opgesteld die praktische vragen beantwoordt over huren en verhuren in volle gezondheidscrisis01. Het heeft ook een monitoring opgezet voor het beheer van het woningaanbod van gemeenten en OCMW's tijdens deze crisis02. In 2020 is het CALICO-project van Brussel Huisvesting genomineerd in de categorie ‘supporting cohesive communities’ van de Wellbeing Cities Award03.

01 Een brochure met antwoorden op praktische vragen over de woninghuurovereenkomst

De normale werking van de huurmarkt is ernstig verstoord door de maatregelen die de regering heeft getroffen om het COVID-19-virus te bestrijden.

Om huurders en verhuurders op de privémarkt te begeleiden heeft Brussel Huisvesting in 2020 de brochure "De woninghuurovereenkomst in de praktijk, de gevolgen van de lockdown COVID19" gepubliceerd.

Deze brochure beantwoordt vragen zoals:

 • Hoe een verhuizing organiseren in volle lockdown?
 • Hoe zit het met de betaling van de huur bij loonverlies?
 • Is het mogelijk de huur voor een studentenwoning op te schorten?
 • Mag ik een woning bezoeken?
 • We moeten voldoende afstand houden. Hoe kan een plaatsbeschrijving dan worden opgesteld; hoe kunnen de sleutels worden overhandigd?
 • Hoe een huurgeschil aanpakken?

De specifieke maatregelen voor sociale huurwoningen zijn beschikbaar op de website van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM).

De brochure is af en toe bijgewerkt om gelijke tred te houden met nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

02 Monitoring van het beheer van het woningaanbod van gemeenten en OCMW's tijdens de crisis

De gezondheidscrisis heeft vreselijk huisgehouden bij Brusselse huurders die als bezoldigde werknemers (tijdelijke werkloosheid) of als zelfstandigen (gestaakte activiteiten) inkomensverlies hebben geleden.

In 2020 heeft Brussel Huisvesting de situatie onderzocht van huurders bij gemeenten en OCMW's en het beheer van dit soort woningen in volle crisisperiode gemonitord.

Daartoe heeft het bestuur de gemeenten en OCMW's verzocht maandelijks op de hoogte te worden gebracht van de genomen maatregelen om hun huurders te ondersteunen die krap bij kas zitten wegens de crisis.

Eind 2020 hadden al meer dan 500 gezinnen steun ontvangen:

 • 479 hebben een huursubsidie gekregen.
 • 13 kregen uitstel van betaling of een gespreide betaling van de huur.
 • 32 kregen een huurverlaging.

Er werden ook nog andere initiatieven genomen:

 • Etterbeek heeft de huurprijzen voor 2020 niet geïndexeerd.
 • Sint-Pieters-Woluwe heeft de indexering van de huurprijzen voor drie maanden opgeschort.

Het was de bedoeling via deze monitoring zicht te krijgen op de omvang van de problemen die Brusselse huurders tijdens deze crisis ondervinden, om op deze basis na te gaan welke steunmaatregelen voor hen haalbaar zijn.

03 CALICO genomineerd voor de Wellbeing Cities Award

CALICO staat voor "CAre and LIving in COmmunity". Het is een vernieuwend cohousingproject met 34 woningen in de Deltastraat te Vorst. Ze zullen in mei 2021 worden opgeleverd.

Dit gebouwencomplex geeft een vernieuwende invulling aan samenhuizen. In het project staan de sociale, generationele en gendermix, de band met de wijk, solidariteit tussen de bewoners en bijzondere aandacht voor de behoeften van iedereen in de verschillende leeftijdsfases waarin ze zich bevinden centraal.

In 2020 is het CALICO-project genomineerd in de categorie ‘supporting cohesive communities’ van de Wellbeing Cities Award. Deze prijs wordt uitgereikt door NewCities, een instelling zonder winstoogmerk die wereldwijd ijvert voor een betere toekomst in de steden. CALICO was een van de 15 genomineerden uit bijna 150 stedelijke initiatieven, wereldwijd verspreid over meer dan 60 landen.

In deze categorie is New York uiteindelijk met de prijs gaan lopen. Die werd op 15 september 2020 op het virtuele Wellbeing Cities Forum overhandigd. Door de nominatie van CALICO kreeg deze samenwerking tussen gemeentelijke overheden en Brusselse lokale verenigingen wel een dankbaar platform. Tezelfdertijd was het een mooie erkenning voor het werk van al deze projectdragers.

Al maanden droomt Johanna ervan een woning te vinden voor zichzelf, haar dochtertje Mounia en haar zoon Sami.

Ja, voor een alleenstaande vrouw met twee kinderen is het vaak een hele opgave om een deftige huisvesting te vinden in een stad als Brussel.

Dankzij het co-housingproject CALICO is ze nu verhuisd naar een woning in goede staat én tegen een betaalbare prijs!

Sindsdien springt ze elke zaterdag even binnen bij Marcel.

Op zijn 84ste vormt het project CALICO een keerpunt in zijn leven.

Thuisverzorging laat toe dat hij kan genieten van een rijk sociaal leven en zijn tijd besteden aan zijn buren.

Net als iedereen uit de wijk die dat wenst, zal hij, eens de dag komt, in het sterfhuis onthaald worden door Pass-ages, een partnervereniging die personen begeleidt tijdens hun laatste levensdagen maar die ook toekomstige ouders begeleidt bij de geboorte van hun baby.

Hier worden alle grote levensmomenten gedeeld en ontmoeten generaties elkaar !

En inderdaad, deze avond zijn alle buren samengekomen in de gemeenschappelijke ruimte voor een maaltijd die Maria en Ibrahim organiseren.

Hier wisselen ze ideeën en dromen uit.

Eindelijk een innovatieve formule, in interactie met de wijk, die tegemoetkomt aan eenieders verwachtingen.

Dankzij de CLTB is het mogelijk een woning te kopen of te huren los van enige grondspeculatie, op een als gemeenschappelijk goed beheerd terrein.

Hier vindt iedereen zijn plek !

Het evenwicht tussen mannen en vrouwen wordt aangemoedigd door Angela D, een feministische vereniging die alleenstaande vrouwen of vrouwen in een precaire situatie steun en begeleiding aanbiedt.

CALICO, dat zijn 34 woningen gecreëerd in Vorst, dankzij het elan van Brussel Huisvesting en de synergie tussen de verschillende partners.

CALICO, dat is anders samenleven !

"Care and Living in Community"

Met de steun van Urban Innovative Actions

Contacteer ons voor meer informatie

BRUSSEL HUISVESTING

 • Vooruitgangstraat 80/1
  1035 Brussel
 • +32 (0)2 204 21 11
 • email hidden; JavaScript is required
 • https://huisvesting.brussels/

Deel de pagina