Doorgaan naar artikel

In 2020 heeft Brussel International er op basis van zijn bevoegdheden alles aan gedaan om door de COVID-19-crisis getroffen activiteiten en projecten te steunen01. Het bestuur droeg ook bij tot meer zachte mobiliteit in Brussel, met name door in te zetten op fietscomfort02. Het bestuur was ook present op het tiende World Urban Forum in Abu Dhabi03, om er de gewestelijke projecten aan te prijzen die vernieuwende oplossingen bieden inzake duurzame stadsontwikkeling.

Het bestuur Brussels International coördineert de Europese betrekkingen en verbintenissen en vertegenwoordigt het Gewest buiten België. Zijn opdrachten berusten op twee krachtlijnen:

 • via zijn directie Externe Betrekkingen een Europees beleid en buitenlandbeleid ontwikkelen voor het Gewest.
 • via de directie EFRO-Beliris de programma's van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) beheren en coördineren.

01 Brussels International en de gezondheidscrisis

Door de uitzonderlijke situatie in 2020 heeft Brussels International zijn inspanningen verdubbeld om activiteiten en projecten te ondersteunen die onder zijn bevoegdheden vallen. Ontdek hieronder hoe dit bestuur zijn partners in Brussel en over de hele wereld heeft ondersteund.

ALIFE: oplossingen om het COVID-19-virus te bestrijden

Het ALIFE-project van lifetech.brussels (EFRO-progamma 2014-2020) ontwikkelt en versterkt de zichtbaarheid van het ecosysteem van de Brusselse gezondheidzorg, samengesteld uit professionals van de sector en patiënten. Hoe? Door sinds 2016 een programma te voeren dat voor meer ondernemingen in de gezondheidszorg zorgt, met name op het vlak van medische voorzieningen. Momenteel ontwikkelen en delen de leden van lifetech.brussels vernieuwende oplossingen om het COVID-19-virus te bestrijden, zoals communicatieplatforms, medische opvolgingstools of een digitale zakcomputer voor patiënten met een welbepaald ziektebeeld.

Logo van Lifetech

Maskers en schermen om zich dagelijks te beschermen tegen het COVID-19-virus

Om het tekort aan maskers weg te werken, hebben het Brusselse kennisplatform voor de mode- en designsectoren, MAD - Home of Creators (EFRO-programma 2007-2013), en "TRAVIE", een maatwerkbedrijf ("entreprise de travail adapté" of ETA, Franse Gemeenschap), kits voor maskers geproduceerd. Deze kits zijn vervolgens verdeeld onder vrijwilligers, die er maskers uit hebben vervaardigd met behulp van een online handleiding.

Een andere ETA, "L'Ouvroir", heeft voorgesteld voor handelszaken en administraties beschermwanden uit plexiglas te maken.

"TRAVIE", "L'Ouvroir" en negen andere ETA's kregen via het project rond het Dev’up team EFRO-steun (programma 2014-2020). Dit maakte de ontwikkeling van - diversere - activiteiten mogelijk in deze Brusselse sector die 11 instellingen telt, opdat de tewerkstelling van 1.450 personen met een handicap niet in het gedrang zou komen.

Masquers-coronavirus.brussels

Vervaardiging anti-projectie maskers

Basiskit

Deze omvat:

 • 2 elastieken/4 linten
 • 1 stuk stof
 • De plooien zijn gemarkeerd op de stof
 • Werkstation
 • 1 naaimachine
 • Een schaar,
 • 1 spoel polyesterdraad
 • Spelden
 • Creëer een aangename en ergonomische werkplek in je huis, zodat

Je comfortabel te werk kan gaan

 • Verplichte hygiënemaatregelen
 • Als voorzorgmaatregel voor jezelf en voor de kwaliteit van het productieproces van het masker vragen wij om alert te zijn op de hygiënemaatregelen die moeten worden getroffen voordat je met het werk begint
 • Desinfecteer je handen goed: ofwel met een hydroalcoholische gel of was je handen met zeep en warm gedurende een minuut en veeg ze af met papier, of idealiter een schone handdoek.
 • Draag een masker:
 • Draag een masker indien je er een hebt. Als je er geen hebt, kan je er 5 bewaren van de maskers die je gaat maken voor persoonlijk gebruik

Maak het masker

Stap 1 – Het maken van de plooien

 • De stof heeft inkepingen aan de zijkanter. Dit zijn de markeringen voor de plooien
 • Verplaats de eerste inkeping naar de tweede. Blokkeer dan de vouw met een speld. Doe dit zowel aan de linker – als aan de rechterkant
 • Maak de drie plooien op deze manier

Stap 2 – Het vasthouden van de plooien door middel van stiksels

 • Om de plooien te behouden, naai je machinaal aan elke kant een naad
 • Knip de uitstekende draden af
 • Verwijder de naalden als het stiksel klaar is

Stap 3 – Het strijken van de plooien

 • Markeer de plooien met een strijkijzer
 • Gebruik wat stoom

Stap 4 – Maak de dubbel gevulde zomen op de rug/boven-en onderrand van het masker

 • Zet het masker achterstevoren op
 • Maak een dubbele vulling aan de bovenrand van het masker: vouw een zoom van 5 mm en vouw opnieuw 5 mm
 • Stik om de zoom op zijn plaats te houden
 • Ga op dezelfde manier verder aan de onderkant van het masker

Stap 5 – Zigzagsteken om de zijranden te bewerken

 • Als u een overlockmachine hebt, rijg dan beide zijkanten in
 • Met een naaimachine: verander de rechte steek in een zigzagsteek op je machine, maak de zijranden schoon, knip de draad af, doe hetzelfde voor de andere kant

Step 6 – Het plaatsen van de elastieken/linten

 • Maak een eenvoudige zoom gevuld met 1 cm op de bovenrand
 • Plaat het elastiekje/lint aan de bovenkant en zet het vast met een speld
 • Breng het andere uiteinde van het elastiekje naar de onderkant van de zoom, en zet het vast met een speld
 • Zorg ervoor dat het elastiekje niet gedraaid of in de verkeerde richting geplaatst wordt
 • Houd de zoom bij de plooien vast met twee extra spelden
 • Ga op dezelfde manier verder aan de andere kant

Stap 7 -Naai de zoom die het elastiek vasthoudt

 • Zet de machine terug in de rechte stand
 • Naai de zoom met een rugzijde aan het begin en einde van de naad
 • Doe hetzelfde aan de andere kant
 • Verwijder de spelden

Stap 8 – Houd de elastieken naar buiten gericht

 • Vouw de elastieken met een speldje naar buiten over de zoom
 • Houd het elastiek aan beide zijden naar buiten met een stoppunt

Het masker is gereed !

Bedankt voor de samenwerking !

Dokters van de Wereld België

De Dokters van de Wereld België worden ook door het EFRO gesteund (programma 2014-2020) en beantwoorden aan gezondheidsbehoeften van de meest kwetsbare personen in onze samenleving. Gedurende de crisis zorgde de instelling ervoor dat haar activiteiten niet stilvielen, met name via de Medibus, met ondersteuning van een een arts, die daklozen en mensen zonder papieren helpt in plaats van andere diensten, waarmee ze weliswaar vertrouwd zijn, maar die wegens de lockdown moesten sluiten.

Medibus : wat doen we met de Medibus in Brussel?

Vandaag ben ik dus speciaal gekomen voor een kleine eerste hulp voor een probleem dat ik had met mijn voet.

Dat begon meer en meer pijn te doen.

En daar moest wel eens naar gekeken worden.

Een klein beetje verzorging, dat is belangrijk.

Al vijf jaar doorkruist de Medibus de brusselse straten.

3 keer per week trekt de bus naar de grote treinstations.

Hier helpen we mensen die geen toegang meer hebben tot de gezondheidszorg.

We zien echt alle soorten mensen: daklozen, mensen zonder papieren, mensen zonder vast adres, mannen, vrouwen...

Elke medibusavond is uniek en erg uitéénlopend.

De Medibus biedt elk jaar ongeveer 1 000 verpleegkundige consultaties

Wat ik zo interessant vind bij de Medibus, is dat we naar de leefwereld van de mensen trekken.

Dat schept een vertrouwensband, het vergemakkelijkt het contact om ze aan te moedigen om sociale steun en verpleegkundige zorg te zoeken.

Mensen die zo een beetje in de miserie of in de ellende geraken, kunnen ook geen dokter meer betalen.

Ja, bij mij, is dat nu zelfs ook al moeilijk omdat er veel geblokkeerd is.

En dan is een Medibus wel belangrijk.

Om een beetje iets te kunnen laten doen aan je gezondheid.

Zeker en vast.

Goed initiatief.

De Medibus rijdt rond dankzij de inzet van geweldige vrijwilligers en de financiële steun van solidaire donateurs.

We besteden hier aandacht aan de noden van de personen, de onmiddellijke noden, van hier en nu.

We proberen te begrijpen wat hun persoonlijke historiek is en vertrekken van daaruit.

Dit project kijkt echt naar een persoon in z'n geheel en dat trekt me erg aan.

Brusoc en Brustart

De Europese Unie begreep dat er iets moest gebeuren voor de noodlijdende ondernemingen en heeft in april 2020 een verordening aangenomen om financiële instrumenten vlotter bij deze bedrijven te brengen. Het Brusselse EFRO-programma heeft vervolgens zijn verbintenissen aangepast om soepel in te spelen op behoeften van zeer kleine ondernemingen (via zijn Brusoc-fonds) en van ondernemingen in oprichtings- of startfase (via zijn Brustart-fonds). Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft de analyse en begeleiding van tal van dossiers gecofinancierd die in dit verband zijn ingediend.

Steun voor ontwikkelingsprojecten


24 in 2020 lopende gesubsidieerde ontwikkelingsprojecten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden getroffen door de COVID-19-pandemie, waaronder sensibiliseringsprojecten rond solidair wereldburgerschap die in België worden uitgerold. De regio Rabat-Salé-Kénitra, Kinshasa, Chennai en Paramaribo zijn de vier zuidelijke partners van het Gewest wat ontwikkelingssamenwerking betreft. Het Gewest heeft er projecten lopen met een rechtstreekse impact op de bevolking. De in het Zuiden gesteunde projecten betreffen een kwetsbaar publiek, dat zwaar getroffen is door de gezondheidscrisis.

Ook op dit vlak heeft Brussels International een reeks maatregelen genomen om de gevolgen van de crisis voor deze projecten te beperken, door ze te verlengen of door een ander gebruik van de geldmiddelen toe te laten.

Gelet op de beperkingen van de lockdown heeft het bestuur bovendien de inschrijvingsperiode voor de projectoproep Solidair wereldburgerschap verlengd.

Steden en regio's solidair in hun strijd tegen het COVID-19-virus

Toen de COVID-19-crisis in 2020 de kop opstak, hebben tal van steden en regio's gezocht naar antwoorden om er het hoofd aan te bieden. Het betrof maatregelen om de verspreiding van het virus in te dijken, bedrijven economisch te steunen en steden leefbaar te houden. Uit Europese voorbeelden en de aanpak elders werden lessen getrokken.

Via Brussels International is ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in dit solidaire verhaal gestapt, door zijn eigen initiatieven te delen en rechtstreeks ervaringen uit te wisselen met tal van andere steden en regio's die de pandemie bekampen.

Next Generation UE

De Europese Commissie heeft zeer snel en doeltreffend ingespeeld op de COVID-19-crisis. Naast het voorstel om de niet-bestede bedragen van de EFRO- en ESF-programma's te gebruiken (Corona response investment initiative), heeft de Commissie een grootschalig herstelplan voorgesteld ter aanvulling van het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027, te weten: NextGenerationEU. Dat herstelplan, belangrijk om de effecten van de crisis te bestrijden, is bedoeld voor de meest getroffen regio's en sectoren, maar is beperkt in de tijd. De Recovery and Resilience Facility (RRF) zal de Europese Unie via grote beleidsmaatregelen mee helpen transformeren, en in het bijzonder via de Europese Green Deal, de digitale revolutie en de veerkracht. Bijkomende fondsen zullen de "klassieke" instrumenten en programma's van het MFK kracht bijzetten (met name REACT EU voor het cohesiebeleid en Horizon Europe voor het onderzoek).

De gevolgen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen niet te verwaarlozen zijn aangezien het Gewest 395 miljoen euro zal ontvangen in het kader van de RRF en 22 miljoen euro voor REACT-EU.

Logo van Next Generation EU

02 Het EFRO-programma en zachte mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Gewest stelt alles in het werk om verplaatsingen in Brussel te vereenvoudigen en zachte mobiliteit te versterken, door met name initiatieven te nemen om het leven van fietsers aangenamer te maken. In 2020 heeft het EFRO aan twee van deze projecten deelgenomen.

Véloroute

In het kader van het Véloroute-project wordt de gewestelijke fietsroute GFR Canal-Kanaal aangelegd. De werken komen er om verplaatsingen met de fiets of te voet in het Gewest aan te moedigen, door ervoor te zorgen dat fiets- en wandelpaden niet worden onderbroken. De reisroute knoopt aan met het stadscentrum, zal in het noorden en het zuiden uitmonden in de Groene Wandeling van het Gewest en het kanaal oversteken. Het kanaalgebied is een prioritaire Zone voor Stedelijke Herwaardering. Brussel Mobiliteit was de gangmaker van Véloroute. Het project kreeg 6,8 miljoen EFRO-steun, waarvan het Gewest en Europa elk de helft financieren.

Fietsers rijden op een fietspad langs het Brusselse kanaal

CycloParking: meer fietsstalplaatsen in Brussel

Om het tekort aan fietsstallingen in de stad te verhelpen, beheert en ontwikkelt CycloParking een netwerk van overdekte en beveiligde fietsinfrastructuur. Het project voorziet in een vernieuwend systeem van ter beschikking gestelde beveiligde stallingen op de openbare weg en in overdekte fietsinfrastructuur. Dankzij een onlineplatform en een mobiele app kunnen de gebruikers de huur ervan beheren en de plaatsen betalen, lokaliseren en ontgrendelen.

In 2020 bieden 17 gemeenten alles samen al 371 fietsboxen aan, en drie parkeerterreinen voor buurtbewoners. Daarenboven zijn er 3 grote openbare parkings (COOVI, Beurs en De Brouckère) en 7 fietskluizen, met plaats voor 10 fietsen. Zodoende beslaat het aanbod van CycloParking meer dan 3.050 stallingen voor klassieke fietsen en 24 voor bakfietsen.

De vzw CyCLO was de gangmaker van het project. Het project kreeg 2,1 miljoen EFRO-steun, waarvan het Gewest en Europa elk de helft financieren.

Kind dat in een fietsbox kijkt

03 Tiende World Urban Forum in Abu Dhabi

Van 8 tot 13 februari 2020 gaf het Brussels Hoofdstedelijk Gewest present in Abu Dhabi voor het tiende World Urban Forum. Deze belangrijke internationale ontmoeting liet toe lokale en regionale kennis van duurzame stadsontwikkeling te delen en te versterken, alsook wereldwijd uitwisseling en samenwerking te bevorderen. Deze tiende editie had als thema "Cities of Opportunities: Connecting Culture and Innovation".

Tegen deze achtergrond heeft het Gewest zijn vernieuwende, duurzame oplossingen voorgesteld, met inclusieve en veerkrachtige stadsontwikkeling en oog voor burgerparticipatie en samenwerking rond oplossingen, rekening houdend met maatschappelijke behoeften. Enkele voorbeelden:

Contacteer ons voor meer informatie

BRUSSEL GEWESTELIJKE COÖRDINATIE

 • Kruidtuinlaan 20
  1035 Brussel
 • +32 (0)2 204 21 11
 • email hidden; JavaScript is required
 • https://international.brussels

Deel de pagina