Doorgaan naar artikel

6 besturen

7 opdrachten

die betrekking hebben op alle spelers die deelnemen aan het maatschappelijke leven: burgers, werknemers, ondernemingen, verenigingen en administraties.

 1. De economische ontwikkeling en het scheppen van werkgelegenheid bevorderen.
 2. De openbare ruimte inrichten en de uitrustingen voor mobiliteit en onroerend erfgoed beheren.
 3. Zorgen voor een kwaliteitsvolle huisvesting voor iedereen.
 4. De openbare financiën beheren en de controle ervan organiseren.
 5. De plaatselijke besturen organiseren, adviseren, controleren en financieren.
 6. Zorgen voor een doeltreffende vertegenwoordiging van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) bij nationale, Europese en internationale instanties, rekening houdend met de rol van Brussel als hoofdstad van Europa.
 7. De algemene samenhang van onze werking en onze acties verzekeren, de acties van de besturen coördineren en hen bijstaan middels een algemene dienstverlening.

5 waarden

 • Klantgerichteid
 • Uitmuntendhied
 • Solidariteit
 • Intégriteit
 • Respect

In 2018 voerden we een solidariteitsactie in de GOB. We zamelden 1.589 euro en tientallen kilo’s aan verzorgingsproducten in voor de vereniging Hoeksteen, die daklozen nacht- en dagopvang biedt.

1 directieraad

De directieraad bestaat uit de ambtenaren met de hoogste rangen van de hiërarchie.
Op 31.12.2018 waren de leden :

 • Christian Lamouline, Secretaris-generaal - Brussels Gewestelijke Coördinatie
 • Peter Michiels, Directeur-generaal - Brussels Economie en Werkgelegenheid
 • Julie Fiszman, Directeur-generaal - Brussel Financiën en Begroting
 • Arlette Verkruyssen, Directeur-generaal - BrusselsHuisvesting
 • Christophe Vanoerbeek, Directeur-generaal - Brussel Mobiliteit
 • Rochdi Khabazi, Directeur-generaal - Brussel Plaatselijke Besturen

De directieraad beheert in nauwe samenwerking met de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dossiers die onder zijn bevoegdheid vallen op administratief, technisch en juridisch vlak en legt ze vervolgens ter goedkeuring voor aan de gewestelijke ministers. Deze is verantwoordelijk voor de algemene organisatie, en dito beheer en coördinatie, van de opdrachten van de GOB.

Het controleert de acties die in dat verband door de besturen en de diensten worden gevoerd.

Het neemt ook beslissingen over het personeel en voert de bevoegdheden uit die werden toegekend door het personeelsstatuut.

Onze teams

1.5
personeelsleden
760
mannen
781
vrouwen
43.6
jaar gemiddelde leeftijd
162
aantal nieuwkomers
44
aantal verschuivingen via interne mobiliteit
854
statutairen
657
contractuelen
7
CAP (Uit het Frans “Contrat d’Adaptation Professionnelle”)
929
occasionele en structurele telewerkers
650
master
358
bachelor
341
Hoger secundair
192
Geen diploma vereist
433
BGC
233
BEW
121
BFB
121
BH
521
BM
113
BPB

Ons budget

Inkomsten (Totaal : 5.183.400.000 euros)

Grafiek : Inkomsten (Totaal : 5.183.400.000 euros)

 • Gewestelijke belastingen • 43.9%
 • IGewestelijke PB + solidariteitsmechanism • 23.4%
 • Juiste financiering Brusselse instellingen • 9.7%
 • Overgedragen bevoegdheden 6de Staatshervorming • 9.4%
 • Agglomeratieontvangsten • 5.6%
 • Andere ontvangsten • 5.4%
 • Gewestbelastingen • 2.7%

Uitgaven (Totaal : 5.156.591.000 euros)

Grafiek : Uitgaven (Totaal : 5.156.591.000 euros)

 • Mobiliteit en vervoer • 22%
 • Werkgelegenheid en economische ontwikkeling • 21.48%
 • Beheer van de gewestelijke instellingen • 16.97%
 • Ondersteuning van de plaatselijke besturen • 13.46%
 • Ruimtelijke ordening • 13.11%
 • Leefmilieu en openbare netheid • 7.34%
 • ICT en wetenschappelijk onderzoek • 2.44%
 • Schulddienst • 2.32%
 • Andere • 0.88%

Onze ecologische voetafdruk

 1. 100% groene energie in onze gebouwen (= 2017)
 2. Ecologisch papierverbruik: 45.945 ton (-6,81% ten opzichte van 2017)
 3. Een vloot van 67 dienstwagens waaronder 29 elektrische en 29 hybride voertuigen (-2,9%)
 4. 12 bestelwagens (-1)
 5. Gemiddelde ecoscore vloot van 82 (=)
 6. Gemiddelde CO2-uitstoot: 49gr/km (=)
 7. 648.238 km door de vloot afgelegde kilometers (+6,26%) waarvan 109.179 km elektrisch (+11,22%)
 8. Introductie van 10 elektrische dienstfietsen+ 220 Villo!-kaarten voor dienstverplaatsingen
 9. 104.310 km door privéwagens afgelegde kilometers in het kader van dienstverplaatsingen (-11,09%)
 10. 149,75 ton CO2-compensatie voor vliegtuigreizen
 11. Eerste “dikketruiendag” van de GOB met 247 deelnemers!

Deel de pagina