Doorgaan naar artikel

6 besturen (01.01.2019 > 31.10.2019)

In november 2019 zien nieuwe besturen het licht naar aanleiding van de reorganisatie van Brussel Gewestelijke Coördinatie: Brussel Synergie, Brussel International, Brussel ICT en Easy en Brussel HR en Facilities.

7 opdrachten

... die betrekking hebben op alle spelers die deelnemen aan het maatschappelijke leven: burgers, werknemers, ondernemingen, verenigingen en administraties.

 1. De economische ontwikkeling en het scheppen van werkgelegenheid bevorderen.
 2. De openbare ruimte inrichten en de uitrustingen voor mobiliteit en onroerend erfgoed beheren.
 3. Zorgen voor een kwaliteitsvolle huisvesting voor iedereen.
 4. De gewestelijke openbare financiën beheren en de controle ervan organiseren.
 5. De plaatselijke besturen organiseren, adviseren, controleren en financieren.
 6. Zorgen voor een doeltreffende vertegenwoordiging van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel bij nationale, Europese en internationale instanties, rekening houdend met de rol van Brussel als hoofdstad van Europa.
 7. De algemene samenhang van onze werking en onze acties verzekeren, de acties van de besturen coördineren en hen bijstaan middels een algemene dienstverlening.

1 Directieraad

De directieraad bestaat uit ambtenaren uit de hoogste rangen van de hiërarchie, nl. de secretaris-generaal, de adjunct-secretaris-generaal en de directeurs-/directrices-generaal.

De directieraad beheert in nauwe samenwerking met de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dossiers die onder zijn bevoegdheid vallen op administratief, technisch en juridisch vlak en legt ze vervolgens ter goedkeuring voor aan de gewestelijke ministers.

Deze is bovendien verantwoordelijk voor de algemene organisatie, en dito beheer en coördinatie, van de opdrachten van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Daarnaast controleert de directieraad de acties die in dat verband door de besturen en de diensten worden gevoerd.

Deze neemt ook beslissingen over het personeel en voert de bevoegdheden uit die hem zijn toegekend door het personeelsstatuut.

Onze teams

1592
personeelsleden
794
vrouwen
798
mannen
43.5
jaar (gemiddelde leeftijd)
1025
occasionele en structurele telewerkers
915
statutairen
677
contractuelen

Verdeling per bestuur

Grafiek : Verdeling per bestuur

 • Brussel Synergie • 127
 • Brussel HR & Facilities • 214
 • Brussel ICT en Easy • 31
 • Brussel International • 65
 • Brussel Economie en Werkgelegenheid • 237
 • Brussel Financiën en Begroting • 132
 • Brussel Huisvesting • 129
 • Brussel Mobiliteit • 530
 • Brussel Plaatselijke Besturen • 106
 •   • 21

Opleidingsniveau

Grafiek : Opleidingsniveau

 • Master • 669
 • Bachelor • 366
 • Hoger secundair • 372
 • Geen diploma vereist • 185

Cijfers op 31.12.2019

Onze begroting

Inkomsten

Grafiek : Inkomsten

 • Gewestelijke belastingen - 1  379  419  000 € • 32.1%
 • Gewestbelastingen - 117  511  000 € • 2.7%
 • Gewestelijke PB + solidariteitsmechanisme - 1  249  646  000 € • 29.2%
 • Correcte financiering Brusselse instellingen - 492  658  000 € • 11.5%
 • Overgedragen bevoegdheden 6e Staatshervorming - 513  292  000 € • 11.9%
 • Agglomeratieontvangsten - 221  710 000 € • 5.2%
 • Andere ontvangsten - 325  561  000 € • 7.6%

Totaal : 4 299 797 000 €

Uitgaven

Grafiek : Uitgaven

 • Beheer van de gewestelijke instellingen - 971  358  000 € • 18.09%
 • Ondersteuning van de plaatselijke besturen - 711  740  000 € • 13.25%
 • Werkgelegenheid en economische ontwikkeling - 1  108  872  000 € • 20.65%
 • ICT en wetenschappelijk onderzoek - 128  158  000 € • 2.39%
 • Mobiliteit en vervoer - 1  300  699  000 € • 24.22%
 • Leefmilieu en openbare netheid - 378  581  000 € • 7.05%
 • Ruimtelijke ordening - 585  492  000 € • 10.90%
 • Schuldenlast - 117  380  000 € • 2.19%
 • Andere - 67  822  000 € • 1.26%

Totaal : 5.370.102.000,00€

144 diensten aangeboden aan andere gewestelijke instellingen via SLA’s (Service Level Agreement).

De overheidsdienst verzekert de opvolging van 29 bilaterale overeenkomsten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en steden, regio's en landen wereldwijd.

Deel de pagina