Doorgaan naar artikel

8 besturen

7 opdrachten

... die betrekking hebben op alle spelers die deelnemen aan het maatschappelijke leven: burgers, werknemers, ondernemingen, verenigingen en administraties.

 1. De economische ontwikkeling en het scheppen van werkgelegenheid bevorderen.
 2. De openbare ruimte inrichten en de uitrustingen voor mobiliteit en onroerend erfgoed beheren.
 3. Zorgen voor een kwaliteitsvolle huisvesting voor iedereen.
 4. De gewestelijke openbare financiën beheren en de controle ervan organiseren.
 5. De plaatselijke besturen organiseren, adviseren, controleren en financieren.
 6. Zorgen voor een doeltreffende vertegenwoordiging van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel bij nationale, Europese en internationale instanties, rekening houdend met de rol van Brussel als hoofdstad van Europa.
 7. De algemene samenhang van onze werking en onze acties verzekeren, de acties van de besturen coördineren en hen bijstaan middels een algemene dienstverlening.

1 directieraad

De directieraad bestaat uit ambtenaren uit de hoogste rangen van de hiërarchie, nl. de secretaris-generaal, de adjunct-secretaris-generaal en de directeurs-/directrices-generaal.

De directieraad beheert in nauwe samenwerking met de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dossiers die onder zijn bevoegdheid vallen op administratief, technisch en juridisch vlak en legt ze vervolgens ter goedkeuring voor aan de gewestelijke ministers.

Deze is bovendien verantwoordelijk voor de algemene organisatie, en dito beheer en coördinatie, van de opdrachten van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Daarnaast controleert de directieraad de acties die in dat verband door de besturen en de diensten worden gevoerd.

Deze neemt ook beslissingen over het personeel en voert de bevoegdheden uit die hem zijn toegekend door het personeelsstatuut.

Onze teams

1452
personeelsleden
761
vrouwen
691
mannen
43.2
jaar (gemiddelde leeftijd)
1255
occasionele en structurele telewerkers
937
statutairen
515
contractuelen

Verdeling per bestuur

Grafiek : Verdeling per bestuur

 • Brussel Synergie • 340
 • Brussel ConnectIT • 33
 • Brussel International • 60
 • Brussel Economie en Werkgelegenheid • 237
 • Brussel Financiën en Begroting • 135
 • Brussel Huisvesting • 123
 • Brussel Mobiliteit • 420
 • Brussel Plaatselijke Besturen • 104

Opleidingsniveau

Grafiek : Opleidingsniveau

 • Master • 629
 • Bachelor • 308
 • Hoger secundair • 332
 • Geen diploma vereist • 183

Cijfers op 31.12.2020

Onze begroting

Inkomsten

Grafiek : Inkomsten

 • Gewestelijke belastingen - 1 369 931 000 € • 31.8%
 • Gewestbelastingen - 109  520  000 € • 2.5%
 • Gewestelijke PB + solidariteitsmechanisme - 1  198  601  000 € • 27.8%
 • Correcte financiering Brusselse instellingen - 473  441  000 € • 11%
 • Overgedragen bevoegdheden 6e Staatshervorming - 513  133  000 € • 11.9%
 • Agglomeratieontvangsten - 325  385 000 € • 7.6%
 • Andere ontvangsten - 315  010  000 € • 7.3%

Totaal : 4 305 021 000 €

Uitgaven

Grafiek : Uitgaven

 • Beheer van de gewestelijke instellingen - 1 402 378 000 € • 21.91%
 • Ondersteuning van de plaatselijke besturen - 815 725 000 € • 12.74%
 • Werkgelegenheid en economische ontwikkeling - 1 377 048 000 € • 21.51%
 • ICT en wetenschappelijk onderzoek - 137 136 000 € • 2.14%
 • Mobiliteit en vervoer - 1 250 238 000 € • 19.53%
 • Leefmilieu en openbare netheid - 446 427 000 € • 6.97%
 • Ruimtelijke ordening - 706 136 000 € • 11.03%
 • Schuldenlast - 140 033 000 € • 2.19%
 • Andere - 126 789 000 € • 1.98%

Totaal : 6 401 910 000 €

Op 31.12.2020 verzekert de overheidsdienst de opvolging van 31 bilaterale overeenkomsten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en steden, regio's en landen wereldwijd.

Deel de pagina