Doorgaan naar artikel

Woordje van de Secretaris-generaal

Beste lezers,

Ik ben zeer trots dat ik dit verslag mag voorstellen, waarin enkele van de verwezenlijkingen uit 2019 van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel aan bod komen.

2019 vormde in heel wat opzichten een scharnierjaar voor onze organisatie - zo was het bijvoorbeeld een verkiezingsjaar. Maar de nieuwe legislatuur is niet de belangrijkste reden waarom 2019 een opmerkelijk jaar was.

We voerden onze kernopdrachten uit en tegelijkertijd bereidden we de verhuizing naar de Silver Tower voor. Onze teams - uit alle besturen - hebben bewezen dat ze de omvangrijke uitdaging van de modernisering van onze gewestelijke overheidsdienst aankonden.

De nieuwe wind die in 2019 door onze diensten waaide, zal niet in kracht afnemen en dat doet me plezier. Eind 2020 zal de meerderheid van ons personeel - iets minder dan 1.700 personen - in eenzelfde gebouw onderdak gevonden hebben. Dat is een primeur in de geschiedenis van onze instelling! De teams zullen er terechtkomen in een aangename werkomgeving die is aangepast aan hun behoeften en waarin nieuwe werkwijzen van toepassing zullen zijn. Zo kunnen we een slimme, optimale dienstverlening bieden die rekening houdt met onze waarden.

Veel leesplezier,

Christian Lamouline

Secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Woordje van de minister van Openbaar Ambt

Beste lezers,

Gewoonlijk schrijft de minister van Ambtenarenzaken bij dit jaarverslag van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) een voorwoord waarin hij of zij enkele hoogtepunten van de activiteiten van de GOB in het zonnetje zet en uitleg geeft bij de dagelijkse activiteiten van onze centrale overheidsdienst. Het coronavirus maakt zo’n boodschap vandaag wereldvreemd. Onze stad, ons land, de wereld, allemaal leven we opeens in een ander tijdperk, waarin bijna niets is zoals het was en waarna veel nooit meer zal zijn zoals we het voordien gewoon waren.

Toch doet de GOB haar uiterste best om zo operationeel mogelijk te zijn en te blijven, ten dienste van onze burgers en onze bedrijven. Thuiswerken is waar dat kan de regel. Zo ook op mijn kabinet en op de GOB. Het biedt uitdagingen: onze ambtenaren tonen zich ook in dat nieuwe werkformat van hun beste zijde. We maken ons ineens versneld vertrouwd met nieuwe manieren om te vergaderen, via videoconferenties in verschillende formaten en toepassingen.

Ik erken volmondig dat dit telewerk voor onze medewerkers niet altijd evident is, zeker wanneer er tegelijk op de kinderen moet worden gepast die niet langer op school zitten. Maar ook voor wie alleenstaand is, ontneemt thuiswerk plotsklaps een groot deel van de intermenselijke sociale contacten waaraan we allemaal nood hebben. Ik dank iedereen om onze overheidsdiensten toch in moeilijke omstandigheden operationeel te houden. Wij hebben in tegenstelling tot vele werknemers in de private sector, het grote geluk niet geconfronteerd te worden met een forse inkomstenderving.

Als Brussels minister van Openbaar Ambt kijk ik terug op een goede start van de nieuwe legislatuur en een aangename samenwerking met het personeel in onze gewestelijke overheidsdienst. Het regeerakkoord is ambitieus met de aanvaarding van enkele principes, zoals de statutaire aanwerving waar dat haalbaar is. Ook met talent.brussels slaan we met een nieuwe leiding ook nieuwe marsrichtingen in die het werken voor onze Brusselse overheid de komende jaren zullen verbeteren.

Een van onze grote werven is ook de voorbereiding van de verhuizing naar de Silver Tower. Dit prestigieuze project gaat gepaard met nieuwe initiatieven op het vlak van digitalisering en nieuwe manieren van werken. Waarmee ik weer uitkom bij de coronacrisis, die ook niet zonder gevolgen zal blijven voor onze Brusselse kosmos. En dus voor gewestelijke overheidsdiensten zoals onze GOB.

Tot slot dank ik alle GOB-medewerkers voor hun engagement en hun onverdroten inzet, in deze historische tijden waarvan de afloop nog vol onzekerheden en vraagtekens blijft.

Sven Gatz

Brussels minister bevoegd voor Ambtenarenzaken

Deel de pagina