Doorgaan naar artikel

Digitale transformatie

De verhuizing van de overheidsdienst zet een turbo op de dematerialisering van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Het uiteindelijke doel is de (quasi) volledige digitalisering van de organisatie.

Om deze digitale transformatie tot een goed einde te brengen, voert een werkgroep een actieplan in drie fasen uit dat achtereenvolgens ingrijpt op het sorteren, het scannen, de flows en processen, het ad hoc ter beschikking stellen van tools en de begeleiding bij verandering.

Brussel Gewestelijke Coördinatie

Elektronische teller en nieuwe site

Brussel Economie en Werkgelegenheid blijft zich inspannen om de toegang tot zijn diensten te verbeteren. Het voorziet daartoe in een nieuwe ontwikkeling van het elektronische loket MijnBEW en een volledig nieuwe website.

Brussel Economie en Werkgelegenheid

Budget voor burgers

Brussel Financiën en Begroting werkt aan de invoering van spending reviews (uitgavenonderzoeken) om de kwaliteit van de overheidsfinanciën te verbeteren.

BFB wil de burgers beter informeren over de begroting en dus ontwikkelt het eveneens een project genaamd 'Een begroting voor Iedereen', dat in 2020 van start gaat.

Brussel Financiën en Begroting

Huisvestingsdiscriminatie

In het kader van de observatiecentra van de huurprijzen en van de verkoop heeft Brussel Huisvesting twee grote studies opgezet. Deze voor het gewestelijke huisvestingsbeleid belangrijke onderzoeken moeten respectievelijk nagaan wat de huurprijzen op jaarbasis op de private huurmarkt zijn en wat de verkoopprijzen op tweejaarlijkse basis op de koopmarkt zijn.

Het bestuur bereidt ook een grote communicatiecampagne voor over discriminatie bij huisvesting. Die zal zich richten tot vastgoedmakelaars, maar eveneens tot de inwoners van het Gewest.

Brussel Huisvesting

Mobiliteitscentrum Brussel

Brussel Mobiliteit coördineert de operationalisering van Good Move, het nieuwe Gewestelijk Mobiliteitsplan.

De verschillende dispatchings van de MIVB en het controlecentrum van Brussel Mobiliteit zullen geleidelijk worden ondergebracht in een gemeenschappelijk gebouw en samensmelten tot het Gewestelijke geïntegreerde mobiliteitscentrum Brussels Mobility Center.

Brussel Mobiliteit

Governance hervorming

De teams van Brussel Plaatselijke Besturen zullen zich bezighouden met de hervorming van het lokale bestuur die eind 2019 van start ging. Deze hervorming omvat meerdere krachtlijnen, namelijk de integrale decumul van een lokaal uitvoerend mandaat en een parlementair mandaat, een vermindering van het aantal schepenen, een opwaardering van het statuut van burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters alsook een opwaardering van de rollen van gemeenteraadsleden en de raadsleden voor maatschappelijk welzijn.

Brussel Plaatselijke Besturen

Deel de pagina